В ход е изпълнението на проекта по ОП “Добро управление”

Стартираха дейностите по изпълнение на Проект BG05SFOP001-2.009-0059-C01 „Активното гражданско участие в политиките на Главна дирекция “Изпълнение на наказанията” в областта

Прочетете повече

В ход са обученията по обществени поръчки за служители в Съдебната система, финансирани по проект на Националния институт на правосъдието

В периода 20-22 юни в Боровец бе проведено поредно обучение за повишаване квалификацията на служителите на Съдебната система в областта

Прочетете повече

Главният секретар на НСЕОП сред лекторите на международна конференция по обществени поръчки

Главният секретар на Националното сдружение на експертите по обществени поръчки, г-н Ивайло Стоянов, бе поканен за участие в международна конференция,

Прочетете повече

Безплатно еднодневно обучение на НСЕОП

НАЦИОНАЛНОТО СДРУЖЕНИЕ НА ЕКСПЕРТИТЕ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ представя на Вашето внимание Безплатно еднодневно обучение: ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

Прочетете повече