Главният секретар на НСЕОП сред лекторите на международна конференция по обществени поръчки

StoyanovLandscape

Главният секретар на Националното сдружение на експертите по обществени поръчки, г-н Ивайло Стоянов, бе поканен за участие в международна конференция, посветена на стратегическите аспекти на разходването на публични средства. Събитието, организирано от Института по публична администрация, ще се проведе в периода 29-30 май 2018 г. и е на тема “Strategic Public Procurement – Policies, Processes and Good Practices”.

В рамките на събитието лектори от Европейската комисия, Световна банка и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие ще представят политики, инструменти и добри практики, както и експертен опит в практическото прилагане на процедурите, свързани със стратегическите обществени поръчки. На форума ще присъстват експерти от министерства, държавни и изпълнителни агенции, структури и органи на изпълнителната власт.

Лекцията, която ще изнесе г-н Стоянов, ще е посветена на един от основните фактори за дългосрочна ефективност при възлагането – оценката на разходите за целия жизнен цикъл на обществените поръчки.

НСЕОП

Националното сдружение на експертите по обществени поръчки е сдружение с нестопанска цел, регистрирано по Закона за юридическите лица с нестопанска цел.