Главният секретар на НСЕОП взе участие в първото обучение за системата за е-поръчки

Главният секретар на НСЕОП, г-н Ивайло Стоянов, бе сред участниците в първото обучение за работа с централизираната платформа за електронни поръчки.

Прочетете повече

Безплатно еднодневно обучение на НСЕОП

НАЦИОНАЛНОТО СДРУЖЕНИЕ НА ЕКСПЕРТИТЕ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ представя на Вашето внимание Безплатно еднодневно обучение: ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

Прочетете повече

Главният секретар на НСЕОП: Най-сериозните проблеми и корупционни рискове в ЗОП са при контрола на изпълнението

Възложителите на обществени поръчки са част от нашето общество и често на самите тях е трудно да спазват множеството правила

Прочетете повече