Таблица – обща


Таблица 1: Проектна Дейност 1 „Събиране и анализ на информация за обществените поръчки, свързана с пандемията от COVID-19“ – доставка на лекарства, вкл. специализирани терапевтични средства (напр. ремдесивир), анализиран период: 2020 година тук


Таблица 2: Проектна Дейност 1 „Събиране и анализ на информация за обществените поръчки, свързана с пандемията от COVID-19“ – доставка на – стерилизационни материали и лични предпазни средства (напр. маски за лице), анализиран период: 2020 година тук


Таблица 3: Проектна Дейност 1 „Събиране и анализ на информация за обществените поръчки, свързана с пандемията от COVID-19“ – доставка на – медицинско оборудване: респиратори, ЕКГ монитори, пулсоксиметри, оборудване за PCR и общо лабораторно оборудване, легла и др., анализиран период: 2020 година тук


Таблица 4: Проектна Дейност 1 „Събиране и анализ на информация за обществените поръчки, свързана с пандемията от COVID-19“ – доставка на – линейки, анализиран период: 2020 година тук


Таблица 5: Проектна Дейност 1 „Събиране и анализ на информация за обществените поръчки, свързана с пандемията от COVID-19“ – доставка на – тестови материали и китове за PCR, тестове за антитела и антигени, анализиран период: 2020 година тук


Таблица 6: Проектна Дейност 1 „Събиране и анализ на информация за обществените поръчки, свързана с пандемията от COVID-19“ – доставка на оборудване за съхранение на ваксини (вкл. фризери на -70 градуса) тук


Таблица 7: Проектна Дейност 1 „Събиране и анализ на информация за обществените поръчки, свързана с пандемията от COVID-19“ – строително-монтажни работи за изграждане на нови лаборатории и за адаптиране на съществуващи сгради за болнични нужди, анализиран период: 2020 година тук