Честита нова 2019 година от НСЕОП!

Уважаеми колеги,

като честитим новата 2019 година на всички професионалисти в областта на обществените поръчки, пожелаваме тя да ни донесе много здраве, сполука във всички начинания и много реализирани цели в личен и професионален план!

И през следващите 12 месеца Националното сдружение ще продължи да изпълнява мисията си да обединява професионалната общност, утвърждавайки престижа на професията „експерт по обществени поръчки” и отстоявайки професионализма, диалогичността, взаимното уважение и взаимопомощта при работата по ЗОП!

Нека с решенията, които вземаме и изборите, които правим да превърнем в реалност общата си визия за ефективно разходване на публичния ресурс, далновидно обществено управление и колективно благополучие!

Защото заедно възлагаме надежди за едно по-добро бъдеще! Тук и сега, в България!

Екипът на НСЕОП

НСЕОП

Националното сдружение на експертите по обществени поръчки е сдружение с нестопанска цел, регистрирано по Закона за юридическите лица с нестопанска цел.