Анкета

Според Вас, какви мерки на ниво обществени поръчки в най-голяма степен могат да допринесат за повишаване на публичността и ефективността на възлагането в сектор "Здравеопазване"?


Събития

Вижте повече за дискусионните, информационни и обучителни събития организирани от и с подкрепата на НСЕОП.

Прочетете повече

За НСЕОП

Научете повече за мисията, целите и структурата на организацията, нейния устав и ръководни органи.

Прочетете тук


Анкета

Според Вас, какви мерки на ниво обществени поръчки в най-голяма степен могат да допринесат за повишаване на публичността и ефективността на възлагането в сектор "Здравеопазване"?