Събития

Вижте повече за дискусионните, информационни и обучителни събития организирани от и с подкрепата на НСЕОП.

Прочетете повече

За НСЕОП

Научете повече за мисията, целите и структурата на организацията, нейния устав и ръководни органи.

Прочетете тук