В ход са обученията по обществени поръчки за служители в Съдебната система, финансирани по проект на Националния институт на правосъдието

ObuchenieBorovetsВ периода 20-22 юни в Боровец бе проведено поредно обучение за повишаване квалификацията на служителите на Съдебната система в областта на управлението на обществени поръчки. Събитието бе реализирано по обществена поръчка възложена в изпълнение на Дейност 1 “Иновативен модел на специализирано присъствено обучение в областта на административното правораздване по проекта на Националния институт на правосъдието “Иновативни продукти и услуги в обучението,предоставяно от НИП”. Финансиането е по Оперативна програма “Добро управление,съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Целта на проекта е насочена към усъвършенстване на дейността на Националния институт на правосъдието чрез създаване и развитие на нови продукти и услуги в съответствие с европейските стандарти. В изпълнение на проекта ще се въведат иновативни подходи в съдебното обучение – ще се електронизира обучителният процес и неговото управление, ще се въведат нови електронни форми на обучение, ще се развият междуинституционалните и международни сътрудничества, както и партньорства основани на знанията в подкрепа на съдебното обучение, ще се усъвършенстват чуждоезиковите знания и умения на представителите на целевите групи.

В резултат на изпълнението на проекта се очаква да бъдат обучени над 3000 служители в Съдебната система – в това число 350 обучени магистрати в международни обучения и учебни посещения, 1000 обучени магистрати в присъствени и дистанционни чуждоезикови обучения по английски и френски език. Сред другите цели на проекта е въвеждането на нови форми на обучение в електронна среда – видео-уроци, електронни дистанционни обучения на обучители, уебинари, онлайн форуми, както и създаване на “електронни общности” за дискусия, както в отделни тематични области, така и за преподавателите в НИП.

На обучението, поведено на 20-22 юни, присъстваха и съдии от Върховния административен съд. Припомняме, че ВАС е партньор на НИП в изпълнението на проекта.

Лектор на събитието бе водещият специалист в областта на обществените поръчки, г-н Ивайло Стоянов, който е и главен секретар на НСЕОП.

НСЕОП

Националното сдружение на експертите по обществени поръчки е сдружение с нестопанска цел, регистрирано по Закона за юридическите лица с нестопанска цел.