Доклад по проект “Oткрити и прозрачни обществени поръчки в условията на пандемия”