Национална среща на експертите по обществени поръчки – София, 17 април 2015 г.

Скъпи колеги и приятели,

Имаме честта и удоволствието да Ви поканим на Националната среща на експертите по обществени поръчки, организирана от Националното сдружение на експертите по обществени поръчки (НСЕОП). Форумът, който ще се проведе на 17 април 2015 г. в хотел „Света София“ в столицата, има за цел да постави на обсъждане вижданията на специалистите в областта по отношение необходимостта от промени в законодателството по обществените поръчки.

Във въвеждащата част на събитието тон на дискусията ще зададе представянето на приоритетите на политиките в обществените поръчки, отразени в националната стратегия за развитие на сектора за периода 2014-2020 г. Съществена точка от програмата се явява предвидената презентация на основните акценти в проекта на нов Закон за обществените поръчки. Прелюдията към основната дискусия ще завърши с официално обявяване на предложенията на НСЕОП за промени в правилата за възлагане.

В рамките на същинската част ще се проведе обсъждане на бъдещето на сектора на обществените поръчки в България като ще бъдат разгледани предложенията на участниците във форума. Въз основа на резултатите от дискусията ще се формира официалната позиция на НСЕОП за промени в нормативните актове, уреждащи възлагането на обществени поръчки.

Призоваваме всички експерти да се включат в събитието, участието в което е напълно безплатно и изисква само задължителна предварителна регистрация. По този начин ще допринесем за утвърждаване на консенсуса и диалогичността при създаване на бъдещите правила за възлагане. И ще покажем, че зачитането на позицията на професионалната общност при въвеждане изискванията на новите европейски директиви се явява необходимо условие за създаване на по-ясна и ефективна правна уредба, по-пълноценно разходване на публичния ресурс и оптимална защита на обществения интерес.

Защото ВЪЗЛАГАМЕ надежди за едно по-добро бъдеще!

ПРОГРАМА НА СЪБИТИЕТО

РЕГИСТРАЦИОННА ФОРМА

НСЕОП

Националното сдружение на експертите по обществени поръчки е сдружение с нестопанска цел, регистрирано по Закона за юридическите лица с нестопанска цел.