Безплатно еднодневно обучение на НСЕОП

НАЦИОНАЛНОТО СДРУЖЕНИЕ НА ЕКСПЕРТИТЕ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ представя на Вашето внимание Безплатно еднодневно обучение: ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

Прочетете повече