Вестник “Възложителъ”

ReadingNewspaper

Националното сдружение на експертите по обществени поръчки в България (НСЕОП) стартира издаването на свое официално печатно издание. Вестникът се каза „Възложителъ” и ще бъде издаван ежемесечно, като тази седмица излезе първият му брой. Изданието ще бъде реализирано в тираж от около 1000 бройки и ще бъде разпространявано безплатно чрез „Български пощи“, както и чрез други дистрибуторски канали.

Специализираното издание на НСЕОП ще изпълнява мисията да предоставя трибуна за проблемите, исканията и предложенията на експертите по обществени поръчки и да допринесе за развиване на професията и постигане на целите на НСЕОП.

Тук ще може да свалите и разгледате излезлите броеве на изданието:

Брой 1, 2017 г.

Брой 2, 2017 г.

Брой 3, 2017 г.

Брой 4, 2017 г.

Брой 5, 2017 г.