На 14.12 ще се проведе заключителната конференция по проекта на НСЕОП за прозрачни обществени поръчки в условия на пандемия

На 14 декември 2021 г. (вторник) от 09:30 до 11:00 часа ще се проведе заключителната конференция по Проект BST-21.067.BG04.1 „Открити и прозрачни обществени поръчки в условия на пандемия” („Open and Transparent Pandemic Procurement”), изпълняван от Националното сдружение на експертите по обществени поръчки в България (НСЕОП) с финансовата подкрепа на Американската агенция за международно развитие (USAID), предоставена чрез Черноморския тръст за регионално сътрудничество* (BST). Предвижда се събитието да се състои онлайн в платформата Zoom и да се предава на живо във Фейсбук страницата на НСЕОП.

По време на събитието участниците ще бъдат запознати с резултатите от изпълнението на проекта, които ще бъдат представени от екипа по проекта. Специален акцент ще бъде анонсът на разработения подробен аналитичен доклад, в който са изложени резултатите от извършения анализ на наличната публична информация за свързаните с Covid-19 обществени поръчки, както и информация за общата нормативна и финансова рамка на политиките за справяне с пандемията. На събитието ще бъдат представени и изготвените в рамките на проекта нормативни и технически предложения за повишаване на прозрачността и ефективността на процеса по възлагане на обществени поръчки в сектор “Здравеопазване”.

Посредством функционалностите на платформата Zoom, предварително поканените участници от експертните среди, сектор “Здравеопазване” и финансиращите институции ще могат да бъдат съпричастни към популяризирането на резултатите от проектните дейности като задават въпроси и вземат участие в дискусиите. Представянето на резултатите от проекта и дискусията по поставените въпроси ще достигнат до най-широка аудитория заинтересовани лица благодарение на директното живо предаване във Фейсбук.

Дневен ред за събитието

14 декември 2021 г. (вторник)

09:00 – 09:30 ч. Регистрация на участниците в платформата Zoom;

09:30 – 10:00 ч. Представяне на Проекта BST-21.067.BG04.1 „Открити и прозрачни обществени поръчки в условия на пандемия”;

10:00 – 11:00 ч. Представяне на окончателния доклад по проекта;

11:00 ч. Закриване на събитието.

Представянето на резултатите от проекта и дискусията по поставените въпроси, които ще се проведат в платформата Zoom, ще достигнат до най-широка аудитория заинтересовани лица благодарение на директното живо предаване във Фейсбук страницата на НСЕОП

* Черноморският тръст за регионално сътрудничество е инициатива, създадена в рамките на Германския фонд „Маршал“ на САЩ. Тръстът функционира като публично-частно партньорство със седалище в Румъния, което осъществява дейност в България, Грузия, Молдова, Румъния, Русия, Турция и Украйна. Инициативата има за цел засилване на трансатлантическото сътрудничество за справяне с регионални, национални и глобални предизвикателства в духа на Плана „Маршал“ – възстановяване на доверието и укрепване на обществените институции, утвърждаване на ценността на гражданското участие в демократичния процес и поощряване на регионалните и трансграничните връзки в публичния и частния сектор и в организациите с нестопанска цел.

НСЕОП

Националното сдружение на експертите по обществени поръчки е сдружение с нестопанска цел, регистрирано по Закона за юридическите лица с нестопанска цел.