Анализи по проекти

„Събиране и анализ на информация за обществените поръчки, свързана с пандемията от COVID-19“ за 2020г.

Пълна информация по проекта може да намерите тук


„Събиране и анализ на информация за обществените поръчки, свързана с пандемията от COVID-19“ за 2021г.

Пълна информация по проекта може да намерите тук


ВАЖНО: В платформата за отворени данни на този сайт, в т.ч. всички бази данни и таблици, които са част от нея, е представена публична информация за обществени поръчки, която е събрана от Регистъра на обществените поръчки /РОП/, или предоставена по Закона за достъп до обществена информация /ЗДОИ/". НСЕОП не носи отговорност за качеството, точността, надеждността или актуалността на информацията, придобита от посочените публични източници или трети страни. Всички данни в платформата за отворени данни са оповестени само за информационни, нетърговски цели. За юридически цели се препоръчва да се направи справка с оригиналните документи в РОП и при съответните възложители.