Анализи по проекти

„Събиране и анализ на информация за обществените поръчки, свързана с пандемията от COVID-19“ за 2020г.

Пълна информация по проекта може да намерите тук


„Събиране и анализ на информация за обществените поръчки, свързана с пандемията от COVID-19“ за 2021г.

Пълна информация по проекта може да намерите тук


„Събиране и анализ на информация за обществените поръчки, свързана с пандемията от COVID-19“ за ..... г.