Главният секретар на НСЕОП: Най-сериозните проблеми и корупционни рискове в ЗОП са при контрола на изпълнението

Възложителите на обществени поръчки са част от нашето общество и често на самите тях е трудно да спазват множеството правила

Прочетете повече