Правителството одобри оздравителните процедури за общините

Около 20 общини в момента са финансово затруднени, обясни финансовият министър

Goranov

Правителството одобри създаването на процедура по финансово оздравяване на общините, съобщава в свой материал Капитал. Проектът за изменение на Закона за публичните финанси все още не е качен в системата за правна информация на Министерския съвет и не е ясно дали има промени спрямо първоначалния вариант, публикуван от Министерството на финансите за обществено обсъждане. От информацията на правителствената пресслужба обаче се вижда, че значителни промени спрямо първия вариант не би трябвало да има.

В процедурата ще могат да влизат общини “с риск от наличие на необезпечени задължения, които са свързани с увеличение на дефицита по техните бюджети”, пише в мотивите. Има пет критерия, които определят една община като “финансово затруднена”. Ако три от тях са налице, тогава местната власт може да поиска да влезе в процедурата. Тя освен план за оздравяване предвижда и отпускането на безлихвен заем от централното правителство, който трябва да се върне до края на определения в плана за оздравяване срок.

Общини в риск

“Всички общини проявяват интерес да бъдат подпомагани финансово от правителството. Но тези, които по наши предварителни оценки ще попаднат в критериите, заложени в закона, са около 20 общини (от общо 265 – бел. авт.)”, каза финансовият министър Владислав Горанов след правителственото заседание в сряда. От неговите думи стана ясно, че сред тези общини са Велинград, Видин и Сливен, но не каза останалите. “Велинград от вчера е със запорирани сметки и не могат да финансират дори детските градини и училища”, обясни министърът.

Ако промените бъдат одобрени и от парламента, тогава Министерството на финансите ще бъде задължено да обявява публично всички финансови показатели на общините на месечна база. Кметът от своя страна ще трябва поне веднъж годишно да осведомява общинския съвет за състоянието на финансите. “Идеята на механизма е не само да реши финансовите проблеми на общините, но и да ангажира местните власти да свеждат проблема до местната общност”, каза Горанов.

От неговите думи става ясно, че практиката в момента е информацията да се прикрива и едва когато минат изборите и дойде новият кмет, проблемите да се открият. Такъв според него е случат с Велинград. “През последните 4 години общината е водена към фалит. Общинският съвет никога не е разглеждал този проблем и едва след изборите той се проявява със страшна сила”, добави Горанов.

Какво предвижда процедурата

Когато се установи, че са налице три или повече от условията, е предвидено кметът да уведоми общинския съвет, че общината се намира във финансово затруднение и да предложи на общинския съвет откриване на процедура за финансово оздравяване. След започването й кметът е длъжен да изготви план за оздравяване и да проведе публично обсъждане с местната общност. Общинският съвет определя срока на процедурата за финансово оздравяване (от една до три години) и приема плана.

Горанов обясни, че тези планове могат да включват и увеличаване на местните данъци и такси, ако е необходимо. “Това ще е предложение на местната власт. Централното правителство ще ги оценява дали са адекватни спрямо проблема. Ако са адекватни, ще бъдат подкрепени, ако не са – няма”, каза Горанов.

В проекта е предвидено бюджетът на община с открита процедура за финансово оздравяване да се съгласува предварително с министъра на финансите. Временните безлихвени заеми се отпускат при условия, определени от министъра на финансите, със срок на възстановяване, който не може да бъде по-дълъг от този на процедурата за финансово оздравяване.

В момента безлихвени заеми се отпускат без процедура, а раздадената сума е около 50 млн. лв.

НСЕОП

Националното сдружение на експертите по обществени поръчки е сдружение с нестопанска цел, регистрирано по Закона за юридическите лица с нестопанска цел.