Весели празници от НСЕОП!

Уважаеми колеги, скъпи приятели,

от името на Националното сдружение на експертите по обществени поръчки, бих искал да честитя на всички българи идните коледни и новогодишни празници.

Отправям сърдечни пожелания за топла близост и веселие през тези специални дни, здраве и много успехи през новата година!

Като се обръщам специално и към всички колеги, професионално ангажирани с материята на ЗОП, бих искал да изразя увереността си, че всички ние заедно можем да осъществим по успешен начин най-очакваното събитие в сектора през 2020 г. – преходът към електронно възлагане.

За да се случи това, ние от НСЕОП ще продължим да осъществяваме мисията си да обединяваме професионалната общност, утвърждавайки култура на гражданска активност, диалогичност, колегиално уважение, професионализъм, сътрудничество и взаимопомощ.

Защото заедно възлагаме надежди за едно по-добро бъдеще!

С уважение,

Ивайло Стоянов

главен секретар на НСЕОП

НСЕОП

Националното сдружение на експертите по обществени поръчки е сдружение с нестопанска цел, регистрирано по Закона за юридическите лица с нестопанска цел.