Честито Възкресение Христово!

От името на НСЕОП честитим Възкресение Христово на всички колеги от общността на професионално ангажираните с възлагане на обществени поръчки!

Нека на този светъл празник да си пожелаем както здраве и щастие в личен план, така и успех в общите каузи и съвместните дела.

И заедно да сторим всичко възможно, така щото и във времена на промени и предизвикателства в работата, ежедневно да възраждаме радостното въодушевление и професионализма при изпълнение на своите служебни задължения, съответно да утвърждаваме високи стандарти за качество и глобална ефективност при разходване на общия финансов ресурс и публичното управление!

Защото възлагаме надежди за едно по-добро общо бъдеще!

От екипа на НСЕОП

НСЕОП

Националното сдружение на експертите по обществени поръчки е сдружение с нестопанска цел, регистрирано по Закона за юридическите лица с нестопанска цел.