Експерти на НСЕОП сред обучителите за летния семинар на Списание “ЗОП ПЛЮС”

Специалисти на НСЕОП ще оказват съдействие на лекторите за обучението на Списание “ЗОП+”, което ще се проведе на 5-7 юни в к.к. Слънчев бряг. Представителите на Сдружението се включват в частта, посветена на представяне и работа с новата платформа за електронни поръчки, която стартира преди броени дни.

Идеята е чрез привличане на по-широк кръг експерти с богат практически опит по ЗОП и активно използване на електронни средства за обучение да се реализира първото по рода си в България интерактивно-модулно обучение за работа с Единната национална електронна уеб-базирана платформа Централизирана автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП).

Припомняме, че като ключов акцент на основното събитие от Лятната обучителна програма на медията е заложена практическата работа с платформата посредством различни симулации, разяснения относно регистрацията на възложители и стопански субекти, правата на достъп, потребителските профили и други важни аспектиЗа повече ефективност на обучителния процес и по-пълно навлизане в новите практики по електронно възлагане на поръчки, работата с платформата, визуализирана посредством предоставени на участниците таблети, ще се подпомага именно от фасилитаторите от НСЕОП.

На събитието, организирано, за да събере експерти по ЗОП от цялата страна, ще бъдат обсъдени предизвикателствата, които среща експертната общност в хода на прехода към дигитално възлагане. Главна цел е и обменът на ноу-хау за най-ефективните начини за справяне с “тесните” места на закона и правилника, съобразно актуалната практика на КЗК, ВАС, АОП, Сметна палата и АДФИ, управляващите и одитните органи.

Друг важен акцент на събитието ще е възлагането на обществени поръчки с европейски средства, често допусканите грешки и добрите практики, а за да бъде тренингът максимално полезен за всички записали се, сред лекторите организаторите планират да бъдат както основни консултанти на Списание “ЗОП+”, така и водещ юрист от ИА “Одит на средствата от ЕС” (ОСЕС) и съдия от Върховния административен съд.

Повече за обучението може да научите тук. Присъединете се и Вие!

НСЕОП

Националното сдружение на експертите по обществени поръчки е сдружение с нестопанска цел, регистрирано по Закона за юридическите лица с нестопанска цел.