НСЕОП с официално становище по проекта за промени в ППЗОП

Националното сдружение на експертите по обществени поръчки (НСЕОП) се включи в общественото обсъждане на проекта на ПМС за изменение и

Прочетете повече

Становището на НСЕОП по ЗИДЗОП е качено на Портала за обществени конслтации

Позицията на НСЕОП по законопроекта за промени в Закона за обществените поръчки вече е качена на Поратала за обществени консултации.

Прочетете повече