НСЕОП представи позицията си за промени в ЗОП на среща с екип на Световната банка

Днес, 11.09, се проведе среща на представители на НСЕОП и екип на Световната банка. От страна на сдружението участие взеха главният секретар г-н Ивайло Стоянов, зам.-председателят на УС г-н Йордан Халаджов и други експерти.

От НСЕОП запознаха служителите на финансовата институция с проблемите на професионалната общност, в това число честите промени в законодателството, липсата на ясни и еднозначни указания по прилагане на закона,  недостатъчния административен капацитет, лошото състояние на материалната база и ниското възнаграждение на голяма част от експертите по обществени поръчки.

По време на събитието бе изтъкната активната позиция на Сдружението по актуалните въпроси на възлагането и бяха представени основните акценти от становището на неправителствената организация по законопроекта за изменения в ЗОП, който в момента се гледа в Народно събрание.

Специално място в проведените разговори бе отредено на предложенията за включване на представители на НПО сектора, в частност НСЕОП, в Методическия съвет по ЗОП, както и за въвеждане на сертифициране на експертите по ОП, което да се извършва от професионалната организация, съвместно със съответните отговорни държавни инстутиции.

Припомняме, че на 2 ноември 2017 г., изпълнителният директор на Агенцията по обществени поръчки (АОП) Миглена Павлова и постоянният представител на Световната банка за България, Чешката република и Словакия Антъни Томпсън подписаха Споразумение за сътрудничество за предоставяне на консултантски услуги.

Консултантските услуги, които ще бъдат осигурени от Международната банка за възстановяване и развитие, са насочени към преглед и оценка на актуалното състояние на системата на обществените поръчки в Република България.

НСЕОП

НСЕОП

Националното сдружение на експертите по обществени поръчки е сдружение с нестопанска цел, регистрирано по Закона за юридическите лица с нестопанска цел.
Bookmark the permalink.