Електронното възлагане на поръчки ще стартира в началото на следващата година

Вицепремиерът Дончев: От началото на годината са разплатени близо 760 млн. лв. по ОП

Вече текат изпитания на новата централизирана система за електронни обществени поръчки и пълното й внедряване се очаква да стане до края на годината. Това заяви по време на строителен форум в столицата вицепремиерът Томислав Дончев, цитиран от редица електронни медии. Ако всичко върви според очакванията, това означава, че дигитализирането на възлагателния процес ще е факт от първите дни на 2019 г.

С това изявление на една от най-влиятелните фигури в Кабинета фактически се потвърждава позицията на НСЕОП за необходимост от гратисен период първите месеци след предвиденото за 18 октомври влизане в сила на задължителното използване на платформата за е-поръчки. Самият Дончев също изрази очаквания, че стартът на ЦАИС ЕОП ще е свързан с предизвикателства и за възложители, и за изпълнители. Това обаче щяло да се промени само след няколко месеца, когато всички ще усетят безспорните ползи от електронните обществени поръчки.

Припомняме, че едно от основните предложения на Националното сдружение на експертите по обществени поръчки, лансирани в рамките на общественото обсъждане на актуалния ЗИДЗОП, беше именно за известна отсрочка при въвеждането на задължително възлагане чрез централизираната електронна система.

Според становището на Сдружението, което бе внесено и в Народно събрание, само чрез гратисен период на старта на платформата за електронно възлагане може да се даде възможност за по-плавен и безпроблемен процес на учене за всички категории лица, които ще използват новата система. Освен това, в рамките на такъв период ще могат да се отстранят и всички евентуални слабости, които ще бъдат констатирани в работата на системата, без това да създава излишни затруднения и рискове пред възлагателния процес в страната.

По време на изявлението си пред браншовиците Дончев се изказа критично за практиката в поръчките за строителство да се използва предимно критерия “най-ниска”. Призовавайки възложителите към повече смелост и визия за бъдещето, вицепремиерът определи разпространените сега практики като “презастраховане” и “малодушие”. Тази теза очаквано бе подкрепена от почетния председател на Камарата на строителите, инж. Пешов, който заяви, че не може да се очаква високо качество да се постига на ниска цена.

НСЕОП

НСЕОП

Националното сдружение на експертите по обществени поръчки е сдружение с нестопанска цел, регистрирано по Закона за юридическите лица с нестопанска цел.
Bookmark the permalink.