Националното сдружение стартира издаването на вестник “Възложителъ”

Newspaper

Националното сдружение на експертите по обществени поръчки в България (НСЕОП) стартира издаването на свое официално печатно издание.

Вестникът се каза „Възложителъ” и ще бъде издаван ежемесечно, като тази седмица излезе първият му брой. Изданието ще бъде реализирано в тираж от около 1000 бройки и ще бъде разпространявано безплатно чрез “Български пощи”, както и чрез други дистрибуторски канали.

Специализираното издание на НСЕОП ще изпълнява мисията да предоставя трибуна за проблемите, исканията и предложенията на експертите по обществени поръчки и да допринесе за развиване на професията и постигане на целите на НСЕОП.

Дебютния брой на вестник “Възложител” може да разгледате тук.

 

НСЕОП

Националното сдружение на експертите по обществени поръчки е сдружение с нестопанска цел, регистрирано по Закона за юридическите лица с нестопанска цел.