Главният секретар на НСЕОП лектор на обучение по ЗОП и ЦАИС ЕОП за общински служители

Главният секретар на НСЕОП, г-н Ивайло Стоянов, бе лектор на обучение на НСОРБ-Актив, посветено на промените в промените в Закона за обществените поръчки, както и работата в централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП).

Форумът, организиран специално за служители на общини, ангажирани с подготовката и провеждането на обществени поръчки, се проведе на 24 и 25 юни 2020 г. в хотел „Гергини“, с. Гергини, област Габрово, при стриктно спазване на правилата за социална дистанция и съблюдаване на въведените противоепидемични мерки в страната.

В програмата бе застъпено представяне на новите моменти във вътрешните правила по ЗОП, прогнозиране и планиране на обществените поръчки, отражение на електронното възлагане върху вътрешните правила за управление на цикъла на обществените поръчки и правилата за документооборота.

Съществен момент в обучението бе практическата симулация на работа с ЦАИС „ЕОП“ с демонстрация на основните функционалности, алгоритъм и правила за работа със системата.

Освен придобиване на практически умения за подготовката и провеждането на една обществена поръчка изцяло по електронен път, взелите участие общински експерти от цялата страна имаха възможност да задават въпроси и да се дискутира по темите, така че обучението да бъде максимално ефективно за тях в справянето с всички предизвикателства в нормативната уредба и практиката, предвид измененията в ЗОП и Правилника за приложението му.

За да се гарантира обучителния характер на събитието и обезпечаване на противоепидемичните мерки, организаторите регистрираха първите 40, заявили участие общински служители. При проявен интерес от по-голям брой желаещи, НСОРБ-Актив изразява готовност да бъде организирано още едно обучение по същата тема.

Източник: НСОРБ

НСЕОП

Националното сдружение на експертите по обществени поръчки е сдружение с нестопанска цел, регистрирано по Закона за юридическите лица с нестопанска цел.