Критерият „най-ниска цена“ има негативен ефект върху цялата икономика

Специално интервю за в-к “Възложителъ” на инж. Николай Станков, председател на УС на Камарата на строителите в България Инж. Николай Станков е роден на 7 март 1965 г. в София. Възпитаник е

Прочетете повече