Покана за предстоящите конференции в рамките на проекта по ОП “Добро управление”

ПОКАНА

Сдружение „Национално сдружение на експертите по обществени поръчки” в Партньорство с ГД „Изпълнение на наказанията реализира  Проект BG05SFOP001-2.009-0059 „Активното гражданско участие в политиките на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” в областта на управление на цикъла на обществените поръчки”, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

В тази връзка с реализиране на дейносттите по повишаване на обществената осведоменост и насърчаване на гражданското участие се предвижда:

– Провеждане на 6 двудневни конференции – в страната – градовете Пловдив, Стара Загора, Плевен, Бургас, Сливен и Враца.

– Провеждане на 1 национална еднодневна конференция в гр. София.

Дата на провеждане Час Място
1. 10.12.2019 г. – 11.12.2019 г. 10.12.2019 г.

Регистрация от 11:30 ч.

гр. Стара Загора, Хотел „Верея

ул. „Захари Княжески“ №52

2. 10.12.2019 г. – 11.12.2019 г. 10.12.2019 г.

Регистрация от 11:30 ч.

гр. Бургас, хотел „Луксор

ул. „Булаир“ №27

3. 12.12.2019 г. – 13.12.2019 г. 12.12.2019 г.

Регистрация от 11:30 ч.

гр. Пловдив, „Парк Хотел Пловдив

бул. „Санкт Петербург“ №38

4. 12.12.2019 г. – 13.12.2019 г. 12.12.2019 г.

Регистрация от 11:30 ч.

гр. Сливен, хотел „Национал палас

ул. „Великокняжевска“ №31

5. 16.12.2019 г. – 17.12.2019 г. 16.12.2019 г.

Регистрация от 11:30 ч.

гр. Враца, хотел „Лева

ул. „Георги Бенковски“ №33

6. 16.12.2019 г. – 17.12.2019 г. 16.12.2019 г.

Регистрация от 11:30 ч.

гр. Плевен, „Парк Хотел Кайлъка

парк „Кайлъка

7. 18.12.2019 г. 18.12.2019 г.

Регистрация от 10:00 ч.

гр. София, хотел „Централ

бул. „Христо Ботев“ №52

С настоящата покана се обръщаме към всички заинтересовани страни да вземат участие в конференциите. Събитията са безплатни за участниците и са включени в бюджета на Проект BG05SFOP001-2.009-0059 „Активното гражданско участие в политиките на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” в областта на управление на цикъла на обществените поръчки”, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

За повече информация, ни потърсете на е-мейла на НСЕОП nseop@nseop.org и на тел. +359 897921232.

Целият файл с поканата може да видите тук.

———————————-—————– www.eufunds.bg ——————————————————

Проект BG05SFOP001-2.009-0059 „Активното гражданско участие в политиките на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” в областта на управление на цикъла на обществените поръчки”, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

НСЕОП

Националното сдружение на експертите по обществени поръчки е сдружение с нестопанска цел, регистрирано по Закона за юридическите лица с нестопанска цел.