НСЕОП и Списание „ЗОП ПЛЮС“ проучват нагласите в експертната общност относно електронното възлагане на обществени поръчки

Скъпи колеги,

по повод навършването на една година от началото на задължителното електронно възлагане на обществени поръчки в платформата ЦАИС ЕОП, което за първата група от възложители стартира на 01.01.2020 г., от НСЕОП съвместно със Списание „ЗОП ПЛЮС“ подехме инициатива да проучим мнението, нагласите и настроенията на експертната общност относно протичането на процесите по поетапно преминаване към изцяло електронни обществени поръчки.

В рамките на инициативата “Една година електронни обществени поръчки в България”, приканваме всички експерти, които са професионално ангажирани с материята на ЗОП, да попълнят приложената анонимна анкета, чрез която да изразят мнението си и отправят предложения относно протичащите процеси на електронизация на обществените поръчки и работата на централизираната система ЦАИС ЕОП.

Анкетата, която прилагаме по-долу, може да изпратите като прикачен файл на електронната поща на Сдружението nseop@nseop.org, или да попълните директно на сайта ни в Интернет nseop.org.

Моля, изпращайте попълнената анкета по указаните по-горе начини не по-късно от 26 февруари 2021 г.

Повече информация относно инициативата на НСЕОП може да получите на сайта ни nseop.org, по имейл на адрес nseop@nseop.org, както и по телефон 0897 921 232.

Предварителни благодарности за проявената активност и професионално отношение! Нека заедно да допринесем за по-ефективното и успешно случване на дигиталната трансформация в Системата на обществените поръчки в България!

С уважение,

Ивайло Стоянов,
Гл. секретар на НСЕОП

СВАЛИ АНКЕТАТА КАТО ФАЙЛ

ПОПЪЛНИ АНКЕТАТА ОНЛАЙН

НСЕОП

Националното сдружение на експертите по обществени поръчки е сдружение с нестопанска цел, регистрирано по Закона за юридическите лица с нестопанска цел.