НСЕОП набира предложения за формиране на позиция за промени в законодателството

People-Meeting

Скъпи колеги,

във връзка с подготовка на предложения от страна на НСЕОП по отношение необходимите промени в нормативната уредба в областта на обществените поръчки с цел по ефективно законодателство,

Моля, в срок до края на месец февруари изпращайте мненията и предложенията си, относно разпоредбите, които считате, че създават правна несигурност, пречат на ефикасното управление на обществените поръчки и са причина за необосновано налагане на финансови корекции.

Предварителни благодарности за проявената активност и професионалното отношение! Нека заедно да допринесем за подобряване на правилата за възлагане на обществени поръчки в България!

С уважение,

Ивайло Стоянов

гл. секретар на НСЕОП

—————————-

Таблица, в която да се попълват предложенията

НСЕОП

Националното сдружение на експертите по обществени поръчки е сдружение с нестопанска цел, регистрирано по Закона за юридическите лица с нестопанска цел.