Проектна Дейност 1 „Събиране и анализ на информация за обществените поръчки, свързана с пандемията от COVID-19“ – доставка на лекарства, вкл. специализирани терапевтични средства (напр. ремдесивир), анализиран период: 2020 година

Предвид факта, че всяка една от таблиците може да съдържа голям обем от информация, препоръчително е същите да бъдат визуализирани на настолни компютри с достатъчно голям екран. За да разгледат таблицата в нейната цялост, потребителите могат да кликнат в произволно поле и да се придвижват в желаната посока чрез стрелките на клавиатурата. Потребителите също така могат да се ориентират в представената информация чрез полето за търсене по ключови думи и възможностите за сортиране по всяка една от колоните.


Warning: array_combine(): Both parameters should have an equal number of elements in /home/nseoporg/public_html/wp-content/plugins/ninja-tables-pro/src/DataProviders/GoogleSheetProvider.php on line 159
Обществени поръчки за доставка на лекарства, вкл. специализирани терапевтични средства (напр. ремдесивир) – описание на предметаРед за възлаганеВъзложителИдентификационен номер (от Регистъра на обществените поръчки * или от друг регистър)Прогнозна стойностКоличество/ ОбемСтойност на договораСрок за изпълнениеИзточник на финансиранеИзпълнителПроцент на изпълнениеЗабележкаПубличен линк с информация /РОП/ЦАИС/
1234567891011121314
1Доставка на лекарствени продукти за лечение на пациенти с COVID-19, за нуждите на КОЦ-Русе ЕООДОткрита процедура Чл. 73, ал. 1 от ЗОПКОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР - РУСЕ ЕООД20201207-00281-0003283 762,48 лвОП 1 - 18045ЛВ.; 12 месецаНе е посоченоОП 1 - ФЬОНИКС Фарма ЕООД; https://app.eop.bg/today/98673
1Доставка на лекарствени продукти за лечение на пациенти с COVID-19, за нуждите на КОЦ-Русе ЕООДОткрита процедура Чл. 73, ал. 1 от ЗОПКОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР - РУСЕ ЕООД20201207-00281-0003283 762,48 лвОП 2 - 15300ЛВ.; 12 месецаНе е посоченоОП 2 - Медекс ООД; https://app.eop.bg/today/98673
1Доставка на лекарствени продукти за лечение на пациенти с COVID-19, за нуждите на КОЦ-Русе ЕООДОткрита процедура Чл. 73, ал. 1 от ЗОПКОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР - РУСЕ ЕООД20201207-00281-0003283 762,48 лвОП 3 - 1200ЛВ. 12 месецаНе е посоченоОП 3 - Медекс ООД; https://app.eop.bg/today/98673
1Доставка на лекарствени продукти за лечение на пациенти с COVID-19, за нуждите на КОЦ-Русе ЕООДОткрита процедура Чл. 73, ал. 1 от ЗОПКОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР - РУСЕ ЕООД20201207-00281-0003283 762,48 лвОП 4 - 1455ЛВ.; 12 месецаНе е посоченоОП 4 - ДАНСОН-БГ ООД; https://app.eop.bg/today/98673
1Доставка на лекарствени продукти за лечение на пациенти с COVID-19, за нуждите на КОЦ-Русе ЕООДОткрита процедура Чл. 73, ал. 1 от ЗОПКОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР - РУСЕ ЕООД20201207-00281-0003283 762,48 лвОП 5 - 20190;12 месецаНе е посоченоОП 5 - Фьоникс Фарма ЕООД; https://app.eop.bg/today/98673
1Доставка на лекарствени продукти за лечение на пациенти с COVID-19, за нуждите на КОЦ-Русе ЕООДОткрита процедура Чл. 73, ал. 1 от ЗОПКОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР - РУСЕ ЕООД20201207-00281-0003283 762,48 лвОП 6 - 24000ЛВ.;12 месецаНе е посоченоОП 6 - Медекс ООД; https://app.eop.bg/today/98673
1Доставка на лекарствени продукти за лечение на пациенти с COVID-19, за нуждите на КОЦ-Русе ЕООДОткрита процедура Чл. 73, ал. 1 от ЗОПКОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР - РУСЕ ЕООД20201207-00281-0003283 762,48 лвОП 7 - 2175; 12 месецаНе е посоченоОП 7 - Фаркол АД; https://app.eop.bg/today/98673
1Доставка на лекарствени продукти за лечение на пациенти с COVID-19, за нуждите на КОЦ-Русе ЕООДОткрита процедура Чл. 73, ал. 1 от ЗОПКОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР - РУСЕ ЕООД20201207-00281-0003283 762,48 лвОП 8 - 39780ЛВ.; 12 месецаНе е посоченоОП 8 - Фьоникс Фарма ЕООД; https://app.eop.bg/today/98673
1Доставка на лекарствени продукти за лечение на пациенти с COVID-19, за нуждите на КОЦ-Русе ЕООДОткрита процедура Чл. 73, ал. 1 от ЗОПКОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР - РУСЕ ЕООД20201207-00281-0003283 762,48 лвОП 9 - 9090.00ЛВ; 12 месецаНе е посоченоОП 9 - Медекс ООД; https://app.eop.bg/today/98673
1Доставка на лекарствени продукти за лечение на пациенти с COVID-19, за нуждите на КОЦ-Русе ЕООДОткрита процедура Чл. 73, ал. 1 от ЗОПКОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР - РУСЕ ЕООД20201207-00281-0003283 762,48 лвОП 10 - 16167.00; 12 месецаНе е посоченоОП 10 - Търговска Лига - Глобален Аптечен Център”АД; https://app.eop.bg/today/98673
1Доставка на лекарствени продукти за лечение на пациенти с COVID-19, за нуждите на КОЦ-Русе ЕООДОткрита процедура Чл. 73, ал. 1 от ЗОПКОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР - РУСЕ ЕООД20201207-00281-0003283 762,48 лвОП 11 - 13730.00; 12 месецаНе е посоченоОП 11 - Фьоникс Фарма ЕООД; https://app.eop.bg/today/98673
1Доставка на лекарствени продукти за лечение на пациенти с COVID-19, за нуждите на КОЦ-Русе ЕООДОткрита процедура Чл. 73, ал. 1 от ЗОПКОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР - РУСЕ ЕООД20201207-00281-0003283 762,48 лвОП 12 - 42000.00ЛВ.12 месецаНе е посоченоОП 12 - Медекс ООД; https://app.eop.bg/today/98673
1Доставка на лекарствени продукти за лечение на пациенти с COVID-19, за нуждите на КОЦ-Русе ЕООДОткрита процедура Чл. 73, ал. 1 от ЗОПКОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР - РУСЕ ЕООД20201207-00281-0003283 762,48 лв12 месецаНе е посоченоОП 13 - Прекратенаhttps://app.eop.bg/today/98673
2Доставка на лекарства и медицински консумативи за нуждите на "МБАЛ - Велинград" ЕООД по три обособени позицииОткрита процедура Чл. 73, ал. 1 от ЗОПМНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ-ВЕЛИНГРАД ЕООД00483-2021-00021 535 189,40 лв36 месецаНе е посоченоhttps://app.eop.bg/today/165605
3Доставка на медикаменти и медицински консумативи за нуждите на ЦСМП - Перник Събиране на оферти с обяваЦЕНТЪР ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ПЕРНИК00075-2021-000269 450,00 лв12 месецаНе е посоченоhttps://app.eop.bg/today/158506
4Доставка на медикаменти и медицински консумативи за нуждите на ЦСМП - ПловдивПублично състезание - чл.18, ал.1 т.12 от ЗОПЦЕНТЪР ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ПЛОВДИВ00011-2021-0005122 716,63 лв12 месецаНе е посоченоhttps://app.eop.bg/today/163016
5Доставка на медицински консумативи за нуждите на "СБАЛББ - Перник" ЕООДПублично състезание - чл.18, ал.1 т.12 от ЗОПСПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА БЕЛОДРОБНИ БОЛЕСТИ - ПЕРНИК ЕООД00128-2021-0002251 444,27 лв12 месецаНе е посоченоhttps://app.eop.bg/today/162478
6Периодични доставки на медицински изделия за имунохематологична диагностика на всяка единица взета кръв и кръвни съставки за нуждите на Центровете по трансфузионна хематология за 2021г. по 23 обособени позицииОткрита процедура Чл. 73, ал. 1 от ЗОПНАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО ТРАНСФУЗИОННА ХЕМАТОЛОГИЯ01016-2021-001078 285,91 лвдо 31.12.2021г.Не е посоченоhttps://app.eop.bg/today/153894
7Доставка на медицински изделия и медикаменти за диализно лечение, разтвори за перитонеално лечение, медикаменти за лечение на хематологични заболявания и фактори на кръвосъсирване за нуждите на УМБАЛ "Проф.д-р Георги Странски" ЕАД - гр.ПлевенОткрита процедура Чл. 73, ал. 1 от ЗОПУНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - Д-Р ГЕОРГИ СТРАНСКИ ЕАД00178-2021-00323 845 961,00 лв12 месецаНе е посоченоhttps://app.eop.bg/today/157870
8Периодични доставки на медицински изделия за вземане, преработване и съхранение на кръв и кръвни съставки за 2021г. за нуждите на ЦТХ по 6/шест/ обособени позицииОткрита процедура Чл. 73, ал. 1 от ЗОПНАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО ТРАНСФУЗИОННА ХЕМАТОЛОГИЯ01016-2021-000949 898,00 лв3 месецаНе е посоченоhttps://app.eop.bg/today/154502
9Доставка на медицински газове ( течен кислород и райски газ) и предоставяне на балон и изпарител за нуждите на МБАЛ "Княгиня Клементина" - София ЕАД по обособени позиции за 24 месецаПублично състезание - чл.18, ал.1 т.12 от ЗОПМНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "КНЯГИНЯ КЛЕМЕНТИНА" - СОФИЯ ЕАД00293-2021-0008142 300,00 лв24 месецаНе е посоченоhttps://app.eop.bg/today/159327
10Доставка на медицински изделия - стаплери и пълнители от гр.24 от списък с медицински изделия по групи, които НЗОК заплаща в условията на болничната медицинска помощСъбиране на оферти с обяваУНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ АЛЕКСАНДРОВСКА ЕАД00360-2021-002869 630,00 лвДо сключване на договор по откритата процедура или до достигане на сумата от общо 69 999 лв. без ДДС по всички договори по обособени позицииНЗОКhttps://app.eop.bg/today/158587
11Доставка на микуличи, компреси и консумативи за централна стерилизация за нуждите на МБАЛ "НКБ" ЕАД, групирани в 18 обособени позицииОткрита процедура Чл. 73, ал. 1 от ЗОПМНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "НАЦИОНАЛНА КАРДИОЛОГИЧНА БОЛНИЦА" ЕАД00067-2021-0026137 383,75 лв12 месецаНе е посоченоhttps://app.eop.bg/today/158178
12Доставка на медицински изделия за нуждите на Център за спешна медицинска помощ - София по седем обособени позицииоткрита процедура Чл. 73, ал. 1 от ЗОПЦЕНТЪР ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - СОФИЯ00006-2021-0006515 259,06 лв12 месецаНе е посоченоhttps://app.eop.bg/today/151912
13Доставка на медицински консумативи необходими за дейността на МБАЛ-РАЗЛОГ ЕООДоткрита процедура Чл. 73, ал. 1 от ЗОПМНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - РАЗЛОГ ЕООД00451-2021-0005245 095,30 лв24 месецаНе е посоченоhttps://app.eop.bg/today/173234
14Доставка на медицински консумативи за нуждите на ЦСМП Видин за 2022 г.Събиране на оферти с обяваЦЕНТЪР ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ВИДИН00096-2021-000422 000,00 лв2 месецаНе е посоченоhttps://app.eop.bg/today/176644
15Периодични доставки на медицински консумативи за нуждите на СБАГАЛ Проф. открита процедура Чл. 73, ал. 1 от ЗОПСБАГАЛ ПРОФ. Д-Р Д.СТАМАТОВ - ВАРНА ЕООД00714-2021-0001654 151,86 лв24 месецаНе е посоченоhttps://app.eop.bg/today/172715
16Доставка чрез периодични заявки на медицински консумативи, за нуждите на "СБАЛОЗ д-р М. Марков - Варна" ЕООДоткрита процедура Чл. 73, ал. 1 от ЗОПСПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ОНКОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ Д-Р МАРКО АНТОНОВ МАРКОВ - ВАРНА ЕООД ЕООД00743-2021-0017368 527,19 лвНе е посоченоhttps://app.eop.bg/today/173460
17Доставка на лекарства и медицински консумативи за нуждите на Община Варна и второстепенни разпоредители с бюджет по обособени позицииоткрита процедура Чл. 73, ал. 1 от ЗОПОБЩИНА ВАРНА00081-2021-00891 090 110,00 лв48 месецаНе е посоченоhttps://app.eop.bg/today/171722
18Доставка на медицински консумативи, дезинфектанти и инструментариум за нуждите на ЦСМП - ЛовечСъбиране на оферти с обяваЦЕНТЪР ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ЛОВЕЧ00218-2021-000327 000,00 лвНе е посоченоhttps://app.eop.bg/today/171401
19Доставка на медицински консумативи и разтвори за отделението по хемодиализа в МБАЛ "Д-р Димитър Павлович" ЕООД - Свичовоткрита процедура Чл. 73, ал. 1 от ЗОПМНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ Д-Р ДИМИТЪР ПАВЛОВИЧ ЕООД00482-2021-0004198 000,00 лв12 месецаНе е посоченоhttps://app.eop.bg/today/166887
20Доставка на лекарствени продукти, влизащи в терапевтични схеми за болнично лечение на COVID-19 за Северозападен район, включени в резерва по чл.47в, ал.1 от Наредба № 3 от 2019 г. за медицинските дейности извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, за които Министерството на здравеопазването субсидира лечебни заведения, и критериите и реда за субсидиране на лечебни заведения.Договаряне без предварително обявлениеУНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - Д-Р ГЕОРГИ СТРАНСКИ ЕАД00178-2021-0031643 441,75 лв6 месецаНе е посочено
21Периодични доставки на медицински консумативи за нуждите на СБАЛПФЗ - Стара Загора ЕООДСъбиране на оферти с обяваСПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ЗА ПНЕВМО-ФИЗИАТРИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ - СТАРА ЗАГОРА ЕООД00930-2021-000358 000,00 лвНе е посоченоhttps://app.eop.bg/today/177050
22Периодична доставка на медицински консумативи за стерилизация, неврохирургия, гастроентерология за нуждите на ВМА и подчинените и структури.открита процедура Чл. 73, ал. 1 от ЗОПВОЕННОМЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЯ00085-2021-0068572 981,80 лв24 месецаНе е посоченоhttps://app.eop.bg/today/164741
23Доставка на медицински консумативи и лабораторни реактиви за Клинична лаборатория за нуждите на "МБАЛ - Самоков" ЕООДоткрита процедура Чл. 73, ал. 1 от ЗОПМНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - САМОКОВ ЕООД00505-2021-003041 131,20 лв12 месецаНе е посоченоhttps://app.eop.bg/today/177240
24Доставка на медицински консумативи за нуждите на отделение по диализно лечение в УМБАЛ - Пловдив АДоткрита процедура Чл. 73, ал. 1 от ЗОПУНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ПЛОВДИВ АД00877-2021-0025140 000,00 лв24 месецаНе е посоченоhttps://app.eop.bg/today/178021
25Доставка на общи медицински консумативи за нуждите на МБАЛ Проф. д-р К.Чилов ЕООД - гр.МаданПублично състезание - чл.18, ал.1 т.12 от ЗОПМНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИЕНО ЛЕЧЕНИЕ ПРОФ. Д-Р КОНСТАНТИН ЧИЛОВ ЕООД00215-2021-0004165 000, лв12 месецаНе е посоченоhttps://app.eop.bg/today/179581
26Доставка на медицински консумативи, медицински изделия за хемодиализа, специфичен консуматив за анестезиология и интензивно лечение, превързочен материал и рентгенови филмиоткрита процедура Чл. 73, ал. 1 от ЗОПСПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО ДЕТСКИ БОЛЕСТИ - ПРОФ.ИВАН МИТЕВ ЕАД00870-2021-00141 937 750,00 лв12 месецаНе е посоченоhttps://app.eop.bg/today/178723
27Доставка на медицински консумативи за нуждите на "МБАЛ - Карнобат" ЕООДоткрита процедура Чл. 73, ал. 1 от ЗОПМНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - КАРНОБАТ ЕООД00163-2021-000470 000,00 лв12 месецаНе е посоченоhttps://app.eop.bg/today/180559
28Доставка на медицински консумативи и импланти за Отделение по Ортопедия и травматология за нуждите на "МБАЛ - Самоков" ЕООДоткрита процедура Чл. 73, ал. 1 от ЗОПМНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - САМОКОВ ЕООД00505-2022-0002396 550,00лв12 месецаНе е посоченоhttps://app.eop.bg/today/180472
29Доставка на лекарства за нуждите на МБАЛ Иван Скендеров ЕООД - гр.Гоце Делчев по обособени позицииоткрита процедура Чл. 73, ал. 1 от ЗОПМНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ИВАН СКЕНДЕРОВ ЕООД - ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ01063-2022-0001819 714,75лв12 месецаНе е посоченоhttps://app.eop.bg/today/180870
30Доставка на медицински консумативи за нуждите на СБАЛХЗ ЕАД по 62 обособени позицииоткрита процедура Чл. 73, ал. 1 от ЗОПСПЕЖИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ХЕМАТОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНОЯ ЕАД01667-2022-00034 229 619,36лв24 месецаНе е посоченоhttps://app.eop.bg/today/174881
31Доставка на медицински консумативи и изделия в изпълнение на проект № BG05M9OP001-6.002-0181 "Патронажна грижа + община Варна"открита процедура Чл. 73, ал. 1 от ЗОПОБЩИНА ВАРНА00081-2022-000680 690,00лв31.12.2022 г.финансиран със средства от ЕСhttps://app.eop.bg/today/181874
32Доставка на реактиви, лабораторни и медицински консумативи за нуждите на МБАЛ "СВ.МИНА-ПЛОВДИВ" ЕООДоткрита процедура Чл. 73, ал. 1 от ЗОПМНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИЕВНО ЛЕЧЕНИЕ "СВ.МИНА" - ПЛОВДИ ЕООД00551-2022-0001887 686,47лв18 месецаНе е посоченоhttps://app.eop.bg/today/184479
33Доставка на медицински консумативи за нуждите на ЦПЗ-Хасково ЕООДСъбиране на оферти с обяваЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ - ХАСКОВО ЕООД03945-2022-000142 700.00лв12 месецаНе е посоченоhttps://app.eop.bg/today/185900
34Доставка на медицински консумативи за нуждите на СБАЛПФЗ-Хасково ЕООДСъбиране на оферти с обяваСПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ПНЕВМО-ФТИЗИАТРИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ - ХАСКОВО ЕООД03942-2022-000169 900.00лвНе е посоченоhttps://app.eop.bg/today/186279
35Периодична доставка на общ медицински консуматив за нуждите на МБАЛ-Шумен АД и медицински консумативи и концентрати за нуждите на Отделение по хемодиализа на МБАЛ - Шумен АДоткрита процедура Чл. 73, ал. 1 от ЗОПМНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ШУМЕН АД00444-2022-0007466 922.00лв24 месецаНе е посоченоhttps://app.eop.bg/today/187257
36Периодична доставка на общ медицински консуматив за нуждите на МБАЛ-Шумен АД и медицински консумативи и концентрати за нуждите на Отделение по хемодиализа на МБАЛ - Шумен АДоткрита процедура Чл. 73, ал. 1 от ЗОПМНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ШУМЕН АД00444-2022-0006447 959.00лв24 месецаНе е посоченоhttps://app.eop.bg/today/187176
37Периодична доставка на общ медицински консуматив за нуждите на МБАЛ-Шумен АД и медицински консумативи и концентрати за нуждите на Отделение по хемодиализа на МБАЛ - Шумен АДоткрита процедура Чл. 73, ал. 1 от ЗОПМНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ШУМЕН АД00444-2022-0005434 345.00лв24 месецаНе е посоченоhttps://app.eop.bg/today/187138
38Доставка на медицински консумативи за нуждите на отделение по Нефрология с Диализно лечение към МБАЛ - Христо Ботев АД , гр.Врацаоткрита процедура Чл. 73, ал. 1 от ЗОПМНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ХРИСТО БОТЕВ АД , ГР.ВРАЦА00399-2022-0001146 600,00лв12 месецаНе е посоченоhttps://app.eop.bg/today/188303
39Доставка на диагностични, лабораторни и медицински консумативи за дейността на лаборатория по Вирусология в УМБАЛ 'проф.д-р Стоян Киркович" АД, гр.Стара Загораоткрита процедура Чл. 73, ал. 1 от ЗОПУНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ПРОФ.Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ АД , ГР.СТАРА ЗАГОРА00536-2022-00041 338 510.34лв24 месецаНе е посоченоhttps://app.eop.bg/today/185380
40Доставка на общи медицински консумативи, консумативи за хемодиализа, концентрати за хемодиализа и хирургични конци за нуждите на МБАЛ - БялаСлатина ЕООДоткрита процедура Чл. 73, ал. 1 от ЗОПМНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - БЯЛА СЛАТИНА ЕООД01124-2022-0001378 100.00лв12 месецаНе е посоченоhttps://app.eop.bg/today/186590
41Доставка на общоболнични медицински консумативи за нуждите на УМБАЛ Д-р Георги Странски ЕАД - гр.Плевеноткрита процедура Чл. 73, ал. 1 от ЗОПУНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - Д-Р ГЕОРГИ СТРАНСКИ ЕАД , ГР.ПЛЕВЕН00178-2022-00038 045 319,00лв24 месецаНе е посоченоhttps://app.eop.bg/today/176984
42Доставка на медицински консумативи и реактиви за нуждите на МБАЛ Д-р Братан Шукеров" АДоткрита процедура Чл. 73, ал. 1 от ЗОПМНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - Д-Р БРАТАН ШУКЕРОВ АД 00733-2022-0001363 374.69лв24 месецаНе е посоченоhttps://app.eop.bg/today/184586
43Доставка на медицински консумативи за клинична лаборатория и медицински изделия за нуждите на МБАЛ Раковски ЕООДСъбиране на оферти с обяваМНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - РАКОВСКИ ЕООД01140-2022-000166 970.83лв3 месецаНе е посоченоhttps://app.eop.bg/today/190886
44Доставка на медикаменти и медицински консумативи за нуждите на МБАЛ Кнежа ЕООДПублично състезание - чл.18, ал.1 т.12 от ЗОПМНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - КНЕЖА ЕООД00982-2022-0001257 000.00лв12 месецаНе е посоченоhttps://app.eop.bg/today/191930
45Доставка на лекарствени продукти за Държавна психиатрична болница за лечение на наркомании и алкохолизъм по четири обособени позицииСъбиране на оферти с обяваДЪРЖАВНА ПСИХИАТРИЧНА БОЛНИЦА ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА НАРКОМАНИ И АЛКОХОЛИЗЪМ - СОФИЯ00855-2022-000148 500.00лвНе е посоченоhttps://app.eop.bg/today/192609
46Периодични доставки на медицински консумативи за еднократна употреба за нуждите на СБАЛПФЗ-СЗ ЕООД - Стара Загора, подробно описани в техническата спецификацияСъбиране на оферти с обяваСПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ЗА ПНЕВМО-ФИЗИАТРИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ - СТАРА ЗАГОРА ЕООД00930-2022-000327 000.00лвНе е посоченоhttps://app.eop.bg/today/193247
47Доставка на медицински консумативи и реактиви за медицинска апаратура за нуждите на ДКЦ IV - Пловдив - клинична лабораторияПублично състезание - чл.18, ал.1 т.12 от ЗОПДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР IV - ПЛОВДИВ ЕООД02611-2022-0003101 477,57лв12 месецаНе е посоченоhttps://app.eop.bg/today/195664
48Доставка на медицински консумативи и материали за нуждите на "МБАЛ - Исперих" ЕООД, гр.Исперих по обособени позицииоткрита процедура Чл. 73, ал. 1 от ЗОПМНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ИСПЕРИХ ЕООД01090-2022-0001211 525,00лв24 месецаНе е посоченоhttps://app.eop.bg/today/194805
49Доставка на медицински изделия - медицински консумативи и лекарствени продукти за отделение по диализаоткрита процедура Чл. 73, ал. 1 от ЗОПМНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "НАЦИОНАЛНА КАРДИОЛОГИЧНА БОЛНИЦА: ЕАД00067-2022-00101 199 078,00лв12 месецаНе е посоченоhttps://app.eop.bg/today/190531
50Доставка на медицински консумативи, консумативи и реактиви за нуждите на клинична лаборатория, микробиологична лаборатория, отделение по обща и клинична патология при МБАЛ "Света Петка" АД , гр.ВидинПряко договаряне Чл.182, ал.1 от ЗОПМНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "СВЕТА ПЕТКА" АД00425-2022-0010100 000,00лв12 месецаНе е посочено
51Доставка на медицински консумативи за нуждите на "КОЦ-Бургас" ЕООД, по приложена спецификацияоткрита процедура Чл. 73, ал. 1 от ЗОПКОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР - БУРГАС ЕООД00232-2022-00043 870 375,00лв31-май-2024г.Не е посоченоhttps://app.eop.bg/today/192914
52Доставка на медицински консумативи и реактиви за медицинска апаратура за нуждите на ДКЦ :VII - Пловдив,район Южен" ЕООД - клинична лаборатория и клинична микробиология в 26/двадесет и шест/ обособени позиции.Публично състезание - чл.18, ал.1 т.12 от ЗОПДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР VII - ПЛОВДИВ,РАЙОН ЮЖЕН ЕООД01569-2022-000282 269,00лв12 месецаНе е посоченоhttps://app.eop.bg/today/198750
53Доставка на медицински консумативи за нуждите на МБАЛ "СВ.Иван Рилски" ЕООДоткрита процедура Чл. 73, ал. 1 от ЗОПМНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - СВ.ИВАН РИЛСКИ ЕООД00565-2022-0002793 373.90лв24 месецаНе е посоченоhttps://app.eop.bg/today/190918
54Доставка на медицински консумативи за апарат за екстракорпорална литотрипсия модел Е-2000, произведен от фирма "Медиспект" - Израелоткрита процедура Чл. 73, ал. 1 от ЗОПМЕДИЦИНСКИ ИНСТИТУТ НА МВР00023-2022-0003498 000.00лв36 месецаНе е посоченоhttps://app.eop.bg/today/197480
55Доставка на специфични медицински консумативи за диагностични и терапевтични електрофизиологични интервенции при УМБАЛ "Света Анна" - София АДоткрита процедура Чл. 73, ал. 1 от ЗОПМНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "СВЕТА АННА" СОФИЯ АД00692-2022-00081 005 700.00лв12 месецаНе е посоченоhttps://app.eop.bg/today/195849
56Доставка на специфични медицински консумативи за Клиника по очни болести при УМБАЛ "Света Анна" - София АДоткрита процедура Чл. 73, ал. 1 от ЗОПМНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "СВЕТА АННА" СОФИЯ АД00692-2022-000944 397.08лв24 месецаНе е посоченоhttps://app.eop.bg/today/196975
57Доставка на медицински консумативи, медицински изделия за ортопедия и лабораторни реактиви / съгласно спецификация/ за нуждите на МБАЛ "Свети Николай Чудотворец" ЕООД, гр.Ломоткрита процедура Чл. 73, ал. 1 от ЗОПМНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - СВЕТИ НИКОЛАЙ ЧУДОТВОРЕЦ ЕООД00463-2022-00031 200 000.00лв12 месецаНе е посоченоhttps://app.eop.bg/today/195495
58Доставка на лекарствени продукти и медецински консумативи за нуждите на Държавна психиатрична болница град Ловеч по пет обособени позицииПублично състезание - чл.18, ал.1 т.12 от ЗОПДЪРЖАВНА ПСИХИАТРИЧНА БОЛНИЦА - ЛОВЕЧ01018-2022-003114 290,00лв12 месецаНе е посоченоhttps://app.eop.bg/today/204334
59Доставка на медицински консумативи за нуждите на отделение по Хемодиализа към "МБАЛ-Карнобат" ЕООДоткрита процедура Чл. 73, ал. 1 от ЗОПМНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - КАРНОБАТ ЕООД00163-2022-0003260 000,00лв12 месецаНе е посоченоhttps://app.eop.bg/today/200836
60Доставка на медицински консумативи и реактиви за нуждите на МБАЛ Д-р Братан Шукеров" АД по обособени позиции - 2 частоткрита процедура Чл. 73, ал. 1 от ЗОПМНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ -Д-Р БРАТАН ШУКЕРОВ АД00733-2022-0004699 327,10лв24 месецаНе е посоченоhttps://app.eop.bg/today/200972
61Доставка на медицински консумативи за нуждите на "МБАЛ-Пирдоп" АД по обособени позицииоткрита процедура Чл. 73, ал. 1 от ЗОПМНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ -ПИРДОП АД04463-2022-0005433 139,68лв12 месецаНе е посоченоhttps://app.eop.bg/today/201900
62Доставка на медицински консумативи за нуждите на "МБАЛ-Св.Панталеймон"-Ямбол АДоткрита процедура Чл. 73, ал. 1 от ЗОПМНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ -"СВ.ПАНТАЛЕЙМОН"-ЯМБОЛ АД00744-2022-00061 464 740,16лв.12 месецаНе е посоченоhttps://app.eop.bg/today/203008
63Доставка на медицински консумативи и лабораторни реактиви за нуждите на МБАЛББ "Света София" ЕАДоткрита процедура Чл. 73, ал. 1 от ЗОПМНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО БЕЛОДРОБНИ БОЛЕСТИ "СВЕТА СОФЯ" ЕАД00600-2022-00021 077 145,92лв12 месецаНе е посоченоhttps://app.eop.bg/today/200257
64Доставка на медикаменти,медицински консумативи и разтвори за нуждите на МБАЛ "Д-р Димитър Павлович" ЕООД - гр.Свищов за срок от една година, по обособени позицииоткрита процедура Чл. 73, ал. 1 от ЗОПМНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ Д-Р ДИМИТЪР ПАВЛОВИЧ ЕООД00482-2022-0002683 444,28лв12 месецаНе е посоченоhttps://app.eop.bg/today/203421
65Периодични доставки на общи медицински консумативи за нуждите на "Университетска многопрофилна болница за активно лечение - Бургас" АДДоговаряне без предварително обявлениеУНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ -БУРГАС АД00301-2022-0012199 726,97лв20 месецаНе е посочено
66Доставка на медицински консумативи и лабораторни реактиви за нуждите на "КОЦ-В.Търново" ЕППДоткрита процедура Чл. 73, ал. 1 от ЗОПКОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЕООД00763-2022-0006433 062,73лв18 месецаНе е посоченоhttps://app.eop.bg/today/203460
67Доставка на медицински консумативи за клинична лаборатория и медицински изделия за нуждите на МБАЛ Раковски ЕООД по 2 обособени позицииСъбиране на оферти с обяваМНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - РАКОВСКИ ЕООД01140-2022-00036787.72лвНе е посоченоhttps://app.eop.bg/today/208274
68Доставка на медицински консумативи за нуждите на СБАЛББ - Перник ЕООДПокана до определени лицаМНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА БЕЛОДРОБНИ БОЛЕСТИ - ПЕРНИК ЕООД00128-2022-000335 236.66лвНе е посоченоhttps://app.eop.bg/today/209342
69Доставка на медицински консумативи и дезинфектанти (биоциди)за нуждите на Медицински университет Варна по 2 обособени позицииоткрита процедура Чл. 73, ал. 1 от ЗОПМЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА "ПРОФ.Д-Р ПАРАСКЕВ ИВ.СТОЯНОВ"00983-2022-0027100 000.00лв12 месецаНе е посоченоhttps://app.eop.bg/today/206996
70Доставка на медицински консумативи за нуждите на МБАЛ -САМОКОВ ЕООД част1открита процедура Чл. 73, ал. 1 от ЗОПМНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - САМОКОВ ЕООД00505-2022-0081 329 505.30лв24 месецаНе е посоченоhttps://app.eop.bg/today/207956
71Доставка на медицински консумативи за нуждите на МБАЛ -САМОКОВ ЕООД част2открита процедура Чл. 73, ал. 1 от ЗОПМНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - САМОКОВ ЕООД00505-2022-007571 802.15лв.24 месецаНе е посоченоhttps://app.eop.bg/today/207946
72Доставка на медицински консумативи и реактиви за нуждите на МБАЛ - Д-р Батан Шукеров АД по обособени позиции - 2 частоткрита процедура Чл. 73, ал. 1 от ЗОПМНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - Д-Р БРАТАН ШУКЕРОВ АД00733-2022-0008699 327,10лв.24 месецаНе е посоченоhttps://app.eop.bg/today/209991
73Доставка на медицински консумативи за образна диагностика за нуждите на УМБАЛСМ Н.И.ПИРОГОВ ЕАДоткрита процедура Чл. 73, ал. 1 от ЗОПУНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ Н.И.ПИРОГОВ ЕАД00693-2022-00121 351 737,70лв.24 месецаНе е посоченоhttps://app.eop.bg/today/209020
74Доставка на медицински консумативи за нуждите на МБАЛ - Омуртаг ЕАДСъбиране на оферти с обяваМНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ОМУРТАГ ЕАД00455-2022-000369 000,00лв.6 месецаНе е посоченоhttps://app.eop.bg/today/213045
75Доставка на медицински консумативи за нуждите на МБАЛ - АЙТОС ЕООД открита процедура Чл. 73, ал. 1 от ЗОПМНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - АЙТОС ЕООД01308-2022-0002150 000,00лв.12 месецаНе е посоченоhttps://app.eop.bg/today/211733
76Доставка на медицински консумативи, рентгенови консумативи и консумативи за клинична лаборатория и за нуждите на "МБАЛ - Тетевен-д-р А.Пешев" ЕООД Публично състезание - чл.18, ал.1 т.12 от ЗОПМНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ТЕТЕВЕН-Д-Р АНГЕЛ ПЕШЕВ ЕООД00284-2022-0002196 681.00лв.12 месецаНе е посоченоhttps://app.eop.bg/today/215143
77Доставка на медицински консумативи за нуждите на "СБАЛАГ - Майчин дом" ЕАД открита процедура Чл. 73, ал. 1 от ЗОПСПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ - МАЙЧИН ДОМ ЕАД00521-2022-00151 030 800.00лв.12 месецаНе е посоченоhttps://app.eop.bg/today/215448
78Доставка на медицински консумативи за апарати тип затворена система по 7/седем/броа обособени позиции нуждите на лабораторията лечбното заведение - "ДКЦ - II Плевен" ЕООД Публично състезание - чл.18, ал.1 т.12 от ЗОПДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР II - ПЛЕВЕН ЕООД00867-2022-0002260 000.00лв.36 месецаНе е посоченоhttps://app.eop.bg/today/217673
79Доставка на медицински консумативи за нуждите на ДМСГД - Стара Згора Събиране на оферти с обяваДОМ ЗА МЕДИКО-СОЦИАЛНИ ГРИЖИ ЗА ДЕЦА - СТАРА ЗАГОРА00424-2022-00469 500.00лвНе е посоченоhttps://app.eop.bg/today/219477
80Доставка на медицински консумативи за нуждите на МБАЛНП :Свети Наум", гр.София. открита процедура Чл. 73, ал. 1 от ЗОПМНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО НЕВРОЛОГИЯ И ПСИХИАТРИЯ "СВ.НАУМ" ЕАД00826-2022-000825 060.48лв12 месецаНе е посоченоhttps://app.eop.bg/today/216651
81Закупуване и доставка на медицински консумативи за нуждите на "СБАЛПФЗ - БУРГАС" ЕООД. събиране на оферти с обяваСПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ПНЕВМО-ФТИЗИАТРИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ - БУРГАС ЕООД00806-2022-000340 000.00лв12 месецаНе е посоченоhttps://app.eop.bg/today/222572
82Закупуване и доставка на медицински консумативи за нуждите на "СБАЛПФЗ - БУРГАС" ЕООД. събиране на оферти с обяваСПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ПНЕВМО-ФТИЗИАТРИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ - БУРГАС ЕООД00806-2022-000440 000.00лв12 месецаНе е посоченоhttps://app.eop.bg/today/223560
83Периодична доставка на общ медицински консуматив за нуждите на МБАЛ-Шумен АД и медицински консумативи и концентрати за нуждите на Отделение по хемодиализа на МБАЛ - Шумен АДоткрита процедура Чл. 73, ал. 1 от ЗОПСПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ШУМЕН АД00444-2022-001189 640.00лв20 месецаНе е посоченоhttps://app.eop.bg/today/222704
84Доставка на медицински консумативи за "КОЦ-Бургас" ЕООДоткрита процедура Чл. 73, ал. 1 от ЗОПКОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР - БУРГАС ЕООД00232-2022-00102 388 708.33лв31.05.2024г.Не е посоченоhttps://app.eop.bg/today/220041
85Доставка на медицински консумативи за нуждите на отделение по Хемодиализа към "МБАЛ-Карнобат" ЕООДДоговаряне без предварително обявлениеМНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - КАРНОБАТ ЕООД00163-2022-000420 000.00лв12 месецаНе е посочено
86Доставка на медицински консумативи и дезинфектанти за нуждите на "дкц xxv София" ЕООДсъбиране на оферти с обяваДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР XXV - СОФИЯ ЕООД04692-2022-000360 000.00лвНе е посоченоhttps://app.eop.bg/today/224285
87Доставка на медицински консумативи по обособени позиции за нуждите на "МБАЛ - Чирпан" ЕООД гр.ЧирпанПублично състезание - чл.18, ал.1 т.12 от ЗОПМНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ЧИРПАН ЕООД00231-2022-0001133 694.91лв12 месецаНе е посоченоhttps://app.eop.bg/today/222692
88Периодични доставки на общоболнични медицински консумативи за нуждите на "СБАГАЛ Проф. д-р Д.Стаматов - Варна" ЕООД за период от 24 месецаоткрита процедура Чл. 73, ал. 1 от ЗОПСПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ПО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПРОФ. Д-Р ДИМИТЪР СТАМАТОВ - ВАРНА ЕООД00714-2022-0002221 400.00лв24 месецаНе е посоченоhttps://app.eop.bg/today/227312
89Периодични доставки осъществени чрез покупка чрез заявка за прогнозни количества и видове реагентиза имунохематологични изследвания на пациенти и медицински консумативи за нуждите на РЦТХ-Варна, обособени в 8(осем) позиции.Публично състезание - чл.18, ал.1 т.12 от ЗОПРАЙОНЕН ЦЕНТЪР ПО ТРАНСФУЗИОННА ХЕМАТОЛОГИА - ВАРНА00206-2022-0003129 650.00лв12 месецаНе е посоченоhttps://app.eop.bg/today/235384
90Доставка на лекарства/съгласно спецификация/ за нуждите на сектор по инванзивна кардиология при "Университетска многопрофилна болница за активно лечение - Бургас" АДПублично състезание - чл.18, ал.1 т.12 от ЗОПУНИВЕРСИТЕЪСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - БУРГАС АД00301-2022-0023114 260.83лв24 месецаНе е посоченоhttps://app.eop.bg/today/229090
91Доставка на лекарства за нуждите на УМБАЛСМ Н.И.ПИРОГОВ ЕАДоткрита процедура Чл. 73, ал. 1 от ЗОПУНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ И СПЕШНА МЕДИЦИНА Н.И.ПИРОГОВ ЕАД00693-2022-00253 001 628.75лв.24 месецаНе е посоченоhttps://app.eop.bg/today/231548
92Доставка на медицински консумативи за нуждите на МБАЛ "Д-Р БРАТАН ШУКЕРОВ" АД по обособени позиции, запазена по смисъла на чл.12, ал.1, т.1 от ЗОПоткрита процедура Чл. 73, ал. 1 от ЗОПМНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - Д-Р БРАТАН ШУКЕРОВ АД00733-2022-002433 563.75лв24 месецаНе е посоченоhttps://app.eop.bg/today/239672
93Доставки на допълнителни лекарства за нуждите на "МБАЛ - Търговище" АД гр.Търговищесъбиране на оферти с обяваМНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ТЪРГОВИЩЕ АД00531-2022-000446 730,00лв24 месецаНе е посоченоhttps://app.eop.bg/today/240815
94Публично състезание за определяне на изпълнители по договори за обществена поръчка с предмет доставка на медикаменти, инфузионни разтвори и медицински консумативи за нуждите на ЦСМО - ПловдивПублично състезание - чл.18, ал.1 т.12 от ЗОПЦЕНТЪР ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ПЛОВДИВ00011-2022-000375 000,00лв12 месецаНе е посоченоhttps://app.eop.bg/today/241142
95Периодични доставки на медицински консумативи, дезинфекциращи препарати и консумативи, тестове и реактиви за Клинична лаборатория за нуждите на УМБАЛ - Пловдив АД по обособени позицииоткрита процедура Чл. 73, ал. 1 от ЗОПУНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ПЛОВДИВ АД00877-2000-00214 342 900,00лв24 месецаНе е посоченоhttps://app.eop.bg/today/236572
96Доставка на медицински консумативи, необходими за дейността на МОБАЛ "д-р Стефан Черкезов" АД - гр.Велико Търново за срок от 24 месеца по 36 обособени позицииоткрита процедура Чл. 73, ал. 1 от ЗОПМНОГОПРОФИЛНА ОБЛАСТНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "Д-Р СТЕФАН ЧЕРКЕЗОВ" АД00052-2022-00205 591 456,51лв24 месецаНе е посоченоhttps://app.eop.bg/today/244966
97Доставка на лекарства за нуждите на "Втора МБАЛ - София" ЕАДоткрита процедура Чл. 73, ал. 1 от ЗОПВТОРА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - СОФИЯ ЕАД00486-2022-0014387 675,00лв.12 месецаНе е посоченоhttps://app.eop.bg/today/255944