Приключи изпълнението на първата дейност от проекта на НСЕОП, финансиран от USAID, събраните данни за поръчките в условия на пандемия вече са налични в Интернет

Успешно приключи изпълнението на дейност „Събиране и анализ на информация за обществените поръчки, свързана с пандемията от COVID-19“ по Проект

Прочетете повече