Обнародвани са промените в ППЗОП, предложения на НСЕОП вече са част от нормативния акт

Промените в Правилника за прилагане на ЗОП, приети от МС на 21 април, бяха обнародвани в ДВ, бр. от 27.4.2021 г. В конкретни норми на подзаконовия … Прочети всичко

НСЕОП с нова позиция и предложение за решение на пречките пред предложението за подаване на оферти по номенклатури в здравния сектор

В допълнение на изразеното от Националното сдружение на експертите по обществени поръчки (НСЕОП) становище по проекта на ПМС за изменение и допълнение на … Прочети всичко