Проектна Дейност 1 „Събиране и анализ на информация за обществените поръчки, свързана с пандемията от COVID-19“ – доставка на – медицинско оборудване: респиратори, ЕКГ монитори, пулсоксиметри, оборудване за PCR и общо лабораторно оборудване, легла и др., анализиран период: 2020 година