Главният секретар на НСЕОП с участие в събитие на Съюза на юристите, посветено на новия ЗОП

image1Главният секретар на Националното сдружение на експертите по обществени поръчки, г-н Ивайло Стоянов, бе сред отбраните лектори, взели участие в тематичен семинар, организиран от Съюза на юристите в България и АПИС Европа. Събитието се проведе на 13 юли в сградата на ул. Пиротска 7 в София, където се помещава уважаваната съсловна организация.

В рамките на сеинара г-н Стоянов изнесе презентация, посветена на европейската съдебна практика при възлагане и изпълнение на обществени поръчки. Това бе и единият от основните акценти на събитието. От изложението на представителя на НСЕОП юристите имаха възможност да научат кои нови правила от директивите и новия Закон за обществените поръчки (ЗОП) кодифицират основни положения от практиката на Съда на ЕС в областта на обществените поръчки.

Главният секретар на НСЕОП изрази увереност, че новите правила за възлагане на обществени поръчки взаимстват най-доброто от европейската съдебна практика и с това ще допринесат за по-ефективното регулиране на тази част от обществените отношения и разходване на публичните ресурси.

Сред другите лектори личаха имената на г-жа Елена Димова, която представи правилата за подготовка и провеждане на процедури по новия ЗОП, г-н Александър Александор, който говори за новита правила за участие при възлагане на обществени поръчки и г-н Христо Константинов от съорганизаторите АПИС. От г-н Константинов участниците научиха повече за европейската съдебна практика по ЗОП, представена в новия продукт на АПИС EUROCASES.

Участието в събитието на престижната организация на юристите е поредно признание за ролята и значението на НСЕОП за развитие на нормативната уредба и популяризиране на добрите практики в областта, съответно за утвърждаване на престижа на професията на експертите по обществени поръчки в България.

НСЕОП

НСЕОП

Националното сдружение на експертите по обществени поръчки е сдружение с нестопанска цел, регистрирано по Закона за юридическите лица с нестопанска цел.
Bookmark the permalink.