Важно за възложителите във ВиК сектора!

Уважаеми колеги,

с настоящото бихме искали да ви уведомим, че със свое Решение № 773/01.10.2020 г. (понастоящем не разполагаме с информация дали е влязло в сила), Комисията за защита на конкуренцията констатира колизия на задължителни образци на АОП за ВиК секторa с приложимите изисквания на чл. 111 от ЗОП.

В тази връзка, от НСЕОП отправи призив до отговорните институции за предприемане на незабавни мерки за преодоляване на сериозния проблем. С писмото на НСЕОП до Министерство на финансите, МОСВ и АОП може да се запознаете тук.

Националното сдружение ще излезе и със становище по темата.

От Екипа на НСЕОП

НСЕОП

Националното сдружение на експертите по обществени поръчки е сдружение с нестопанска цел, регистрирано по Закона за юридическите лица с нестопанска цел.