Проектна Дейност 1 „Събиране и анализ на информация за обществените поръчки, свързана с пандемията от COVID-19“ – доставка на – тестови материали и китове за PCR, тестове за антитела и антигени, анализиран период: 2020 година