Проектна Дейност 1 „Събиране и анализ на информация за обществените поръчки, свързана с пандемията от COVID-19“ – доставка на – стерилизационни материали и лични предпазни средства (напр. маски за лице), анализиран период: 2021 година

Предвид факта, че всяка една от таблиците може да съдържа голям обем от информация, препоръчително е същите да бъдат визуализирани на настолни компютри с достатъчно голям екран. За да разгледат таблицата в нейната цялост, потребителите могат да кликнат в произволно поле и да се придвижват в желаната посока чрез стрелките на клавиатурата. Потребителите също така могат да се ориентират в представената информация чрез полето за търсене по ключови думи и възможностите за сортиране по всяка една от колоните.