Главният секретар на НСЕОП с участие в събитие на Съюза на юристите, посветено на новия ЗОП

image1Главният секретар на Националното сдружение на експертите по обществени поръчки, г-н Ивайло Стоянов, бе сред отбраните лектори, взели участие в тематичен семинар, организиран от Съюза на … Прочети всичко

Сдружението с позиция по проекта на нов списък за запазените поръчки

ChairMan

Националното сдружение на експертите по обществени поръчки излезе с официално становище по проекта на нов списък, очертаващ обхвата на разпоредбата на чл. 12, … Прочети всичко

Правителството прие новия ППЗОП, НСЕОП с важен принос при финализиране на акта

PuzzlePiece

На заседанието си, проведено на 30 март, Министерският съвет прие Правилника за прилагане на закона за обществените поръчки и Тарифата за обжалване пред … Прочети всичко

НСЕОП излезе със становище по проекта на ППЗОП

PublicSpeaking

В законоустановения срок съгласно Закона за нормативните актове, Националното сдружение на експертите по обществени поръчки излезе с официално становище по проекта … Прочети всичко

Главният секретар на НСЕОП: Най-сериозните проблеми и корупционни рискове в ЗОП са при контрола на изпълнението

business-strategy

Възложителите на обществени поръчки са част от нашето общество и често на самите тях е трудно да спазват множеството … Прочети всичко

Настоятелна намеса на НСЕОП с принос за спиране на корекциите за неприложен чл. 16г от ЗОП

ThumbsUp

С чувство на удовлетвореност от Националното сдружение на експертите по обществени оповестиха, че вече са налице положителни резултатите от инициативата, която от сдружението … Прочети всичко

Предложението на НСЕОП за отмяна на корекции при неприлагане на чл. 16г от ЗОП предизвика вълна на одобрение сред общините

together-hands

Категорична подкрепа за НСЕОП

Категорична подкрепа за предложението на Националното сдружение на експертите по обществени поръчки за отмяна на финансовите … Прочети всичко

От НСЕОП с отворено писмо до общините и ключови институции, експертите призовават за подкрепа на предложението да отпаднат корекциите за неспазване на чл. 16г от ЗОП

delete-button

 

Националното сдружение на експертите по обществени поръчки (НСЕОП) излезе с отворено писмо до заместник министър-председателя по икономическата политика и европейските фондове г-н Томислав Дончев,  … Прочети всичко

Официална позиция на НСЕОП относно промените в правилата за преференциално възлагане на предприятия и кооперации на хора с увреждания

wheelchair worker

 

Във връзка с предложенията за промяна в нормативната уредба по обществени поръчки в частта относно преференциалното възлагане на предприятия и кооперации на хората с увреждания, в частност … Прочети всичко

Разнородната практика на отговорните институции е сред главните пречки при управлението на европроекти

На среща в Парламента Йордан Халаджов, зам.-председател на НСЕОП, изрази мнение за проблемите, които срещат общините при усвояване на средствата от фондовете на ЕС

Haladzhov

По … Прочети всичко