Обнародвани са промените в ППЗОП, предложения на НСЕОП вече са част от нормативния акт

Промените в Правилника за прилагане на ЗОП, приети от МС на 21 април, бяха обнародвани в ДВ, бр. от 27.4.2021 г. В конкретни норми на подзаконовия … Прочети всичко

НСЕОП с нова позиция и предложение за решение на пречките пред предложението за подаване на оферти по номенклатури в здравния сектор

В допълнение на изразеното от Националното сдружение на експертите по обществени поръчки (НСЕОП) становище по проекта на ПМС за изменение и допълнение на … Прочети всичко

Консултацията на промените в ППЗОП вече е в ход, НСЕОП приканва всички колеги да се включат в обсъждането (обновена)

 

Националното сдружение на експертите по обществени поръчки (НСЕОП) приветства дългоочакваното начало на обществената консултация по предложените промени в Правилника за прилагане на … Прочети всичко

Стартира проект на НСЕОП за прозрачни обществени поръчки в условия на пандемия, финансиран от Черноморския тръст за регионално сътрудничество

На 1 февруари 2021 г. Националното сдружение на експертите по обществени поръчки (НСЕОП) подписа грантово споразумение за реализиране на проект „Открити и прозрачни … Прочети всичко

НСЕОП предлага връщане на гаранцията за участие за защита на възложителите срещу недобросъвестни участници

Националното сдружение на експертите по обществени поръчки (НСЕОП) изрази официална позиция пред отговорните институции за връщане в Закона за обществените поръчки (ЗОП) на възможността за определяне на гаранция … Прочети всичко

НСЕОП и Списание „ЗОП ПЛЮС“ проучват нагласите в експертната общност относно електронното възлагане на обществени поръчки

Скъпи колеги,

по повод навършването на една година от началото на задължителното електронно възлагане на обществени поръчки в платформата ЦАИС ЕОП, … Прочети всичко

НСЕОП алармира за несъответствия със закона при посочване на срок за подаване на оферти за поръчки в ЦАИС ЕОП

При над 4% от всички актуални обществени поръчки, реализирани в централизираната система ЦАИС ЕОП, крайният срок за подаване на заявления или оферти не … Прочети всичко

ЕК публикува набор от инструменти в подкрепа на професионализацията на обществените поръчки

На 16.12.2020 г. Европейската комисия (ЕК) публикува набор от инструменти в подкрепа на професионализацията на обществените поръчки (ProcurCompEU). Това става ясно от съобщение на европейската институция, цитирано … Прочети всичко

НСЕОП поздравява Сметната палата за 140-годишния юбилей

От името на професионалната общност на експертите по обществени поръчки, НСЕОП поздравява Сметната палата на Република България с чествания днес 140-годишен юбилей от нейното създаване.

Прочети всичко

НСЕОП с призив към ВАС за по-чести запитвания до Съда на ЕС по прилагане на ЗОП

Националното сдружение на експертите по обществени поръчки изпрати официално писмо до Върховния административен съд по повод запитването до Европейския съд относно прилагане на … Прочети всичко