nseop

Open full view…

Правила на форума

НСЕОП
Tue, 02 Jun 2015 13:50:46 GMT

1. Проявявайте търпение, разбиране и уважение към всички участници в дискусиите. 2. Пишете на български език, на кирилица и грамотно, съгласно основните правила на българския език . 3. Публикувайте новите теми в подходящия за тях канал. Избягвайте дублирането и повторението на дадена тема. 4. Ако цитирате външна информация, посочвайте нейния източник и/или автор и по възможност поставяйте линк към оригинала. 5. Публикуването на лични данни - ваши или чужди - не се допуска от съображения за сигурност. 6. Форумът е място само за публични дискусии. За лични разговори използвайте други канали за комуникация. 7. Спамът, рекламата и антирекламата не са позволени. 8. Забранено е извършването на социологически, маркетингови и други проучвания, както и използването на форума за промоционални и други дейности с търговски характер.