nseop

Open full view…

Как да стана член на сдружението?

НСЕОП
Tue, 02 Jun 2015 13:37:54 GMT

За да станете член на сдружението е необходимо да изпратите заявление до Председателя на сдружението на официалния адрес на сдружението София 1606 ул. „Георги Софийски” № 70, бл. 18, вх.В, ет.2, ап.34 или на е-мейл [email protected]