Успешно протече националната конференция по проекта на НСЕОП по ОП „Добро управление“

На 18 декември 2019 г. (сряда) в хотел “Централ”, гр. София се проведе национална конференция за повишаване на обществената осведоменост и насърчаване на … Прочети всичко

Двудневен семинар ще се проведе по проекта по ОПДУ с участие на НСЕОП

Националното сдружение на експертите по обществени поръчки и Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” Ви уведомяват, че ще проведат двудневен семинар за обсъждане на Инструментариум за подобряване … Прочети всичко

Проведоха се 12 уъркшопи на територията на всеки един затвор в страната по проекта по ОПДУ

По предварително съгласуван график между ГДИН и фирмата изпълнител се проведоха 12 броя уъркшопа на територията на всеки затвор в страната, на които в групов формат … Прочети всичко

В началото на месец октомври по проекта по ОПДУ ще се проведат 12 уъркшопи на територията на всеки затвор в страната

В началото на месец октомври 2019 г. ще се проведат 12 броя уъркшопа на територията на всеки затвор в страната, на които в групов формат служители … Прочети всичко

Стартира разработване на инструментариум за подобряване на гражданското участие и мониторинг върху обществените поръчки по проектa по ОПДУ

В началото на месец юли 2019 г. стартира изпълнението на Дейност 3 Разработване на инструментариум за подобряване на гражданското участие и мониторинг върху обществените поръчки на … Прочети всичко

Продължава изпълнението на проекта по ОПДУ с участие на НСЕОП

Продължава изпълнение на дейностите по Проект BG05SFOP001-2.009-0059-C01 „Активното гражданско участие в политиките на Главна дирекция “Изпълнение на наказанията” в областта на управление на цикъла на обществените … Прочети всичко

Честито Възкресение Христово!

От името на НСЕОП честитим Възкресение Христово на всички колеги от общността на професионално ангажираните с възлагане на обществени поръчки!

Нека на този светъл празник да си пожелаем както здраве и щастие в личен план, така и успех в общите каузи и съвместните дела.

Прочети всичко

Експерти на НСЕОП сред обучителите за летния семинар на Списание “ЗОП ПЛЮС”

Специалисти на НСЕОП ще оказват съдействие на лекторите за обучението на Списание “ЗОП+”, което ще се проведе на 5-7 юни в к.к. Слънчев бряг. Представителите на Сдружението … Прочети всичко

В ход е изпълнението на проекта по ОП “Добро управление”

Стартираха дейностите по изпълнение на Проект BG05SFOP001-2.009-0059-C01 „Активното гражданско участие в политиките на Главна дирекция “Изпълнение на наказанията” в областта на управление на цикъла на обществените поръчки“, финансиран … Прочети всичко