Националното сдружение стартира издаването на вестник „Възложителъ“

Newspaper

Националното сдружение на експертите по обществени поръчки в България (НСЕОП) стартира издаването на свое официално печатно издание.

Вестникът се каза „Възложителъ” и ще бъде издаван ежемесечно, като тази седмица излезе първият му брой. … Прочети всичко