Ще спре ли злоупотребите при обществените поръчки новият закон, който се обсъжда

Главеният секретар на Националното сдружение на експертите по обществени поръчки Ивайло Стоянов коментира в „Преди всички“ предложения нов закон за обществени поръчки.

„Считаме, че има добри моменти в разписаните текстове на закона. Част от гаранциите, че няма да има злоупотреби, е максималното изчистване на бумащината, производителите трябва да публикуват своите годишни планове за обществените поръчки в интернет. За да се прекрати практиката – в последния момент да се обявяват поръчки.

От сдружението предлагат да се включат независими от възложителя сертифицирани външни експерти, които да участват в комисията. Има такива в другите страни.

„Те са финансово независими. Тяхното заплащане е от държавата, а не от самия възложител. Да се регламентира функционална независимост на звената по обществени поръчки. Не на всяка цена водещият критерий  трябва да е най-ниската цена. Включването на професионалната гилдия няма да допусне пропуски“, каза още Ивайло Стоянов.

Източник: http://bnr.bg/post/100546475/shte-spre-li-zloupotrebite-pri-obshtestvenite-porachki-noviat-zakon-koito-se-obsajda

НСЕОП

НСЕОП

Националното сдружение на експертите по обществени поръчки е сдружение с нестопанска цел, регистрирано по Закона за юридическите лица с нестопанска цел.
Bookmark the permalink.