Сдружението с позиция по проекта на нов списък за запазените поръчки

ChairMan

Националното сдружение на експертите по обществени поръчки излезе с официално становище по проекта на нов списък, очертаващ обхвата на разпоредбата на чл. 12, ал. 1 от ЗОП. Драфтлистата беше оповестена за обществено обсъждане чрез сайта на вносителя – Министерството на труда и социалната политика.

С предложения от МТСП нов списък се изваждат много от стоките и услугите от предишния. Припомняме, че строителството отпадна още с начина, по който бяха разписани основните разпоредби в новия ЗОП. Целта на министерството е да останат само позиции, за които има данни, че съответстват на капацитетните възможности на имащите право да участват в запазени поръчки лица. От ведомството предлагат и някои изключения за структурите на Министерство на отбраната.

Като приветстват резултатите от работата на междуведомствената група, натоварена със задачата да изработи новия списък, от НСЕОП излизат с предложение за доразвиване на диференциални подход по отношение на МО. Идеята на професионалната организация е за общини, публичноправни организации и посолства задължителна да е само една редуцирана част от списъка, а другите позиции да се запазват само по желание. Освен това, експертите настояват от списаъка да отпаднат някои позиции, при които са налице явни диспропорции между потенциалните възможности на специализираните предприятия и търсенето от страна на ведомствата. Става въпрос най-вече за печат на рекламни материали и организаиране на обучения – поръчки, които често се реализират и по проектите с европейско финансиране. От Сдружението се аргументират, че тези диспропорции, както и високите нива на конкуренция на пазара на въпросните стоки и услуги в страната ни, могат да имат негативни ефекти, в частност пропуснати ползи, опити за заобикаляне на закона и неефективност на разхода на публични средства.

Според предвиденото в Закона за обществените поръчки, новият списък следва да е факт до три месеца след влизане в сила на закона, т.е. до средата на месец юли.

С пълния текст на становището може да се запознаете тук.

 

НСЕОП

НСЕОП

Националното сдружение на експертите по обществени поръчки е сдружение с нестопанска цел, регистрирано по Закона за юридическите лица с нестопанска цел.
Bookmark the permalink.