Позиция на НСЕОП относно третирането на възлагателни действия по глава осма „а“ от ЗОП, стартирали преди промените от 2014 г.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На 01 юли 2014 г. влязоха в сила част от изменения на ЗОП. В тази връзка възникнаха въпроси и казуси по прилагане на новата нормативна уредба.

На 15 юли 2014 г. бяхме уведомени от наши членове, че на ел. страницата на Агенцията … Прочети всичко

Позиция на НСЕОП относно възнагражденията на членовете на оценителни комисии

ПОЗИЦИЯ НА НАЦИОНАЛНОТО СДРУЖЕНИЕ НА ЕКСПЕРТИТЕ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ПО ОТНОШЕНИЕ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕТО НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ТРЪЖНИ КОМИСИИ

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 Преди повече от година посрещнахме с радост изменението на разпоредбата на  чл. 34, ал. 7 от ЗОП (сила от 30.10.2012 г.), съгласно която за участие в работата … Прочети всичко