Измененията в ЗОП през погледа на експерта: Г-н Ивайло Стоянов в интервю пред списание “Икономика”

Главният секретар на НСЕОП споделя за новите правила и предизвикателствата в националната система

Symbol of law and justice in the empty courtroom, law and justice concept.

Прочети всичко

ЕКСПЕРТИ В ДЕЙСТВИЕ: Интервю с г-н Ивайло Манушев, председател на новосъздаденото професионално сдружение на експертите по  обществени поръчки в България

На 21.11.2013 г. в гр. София беше учредена и започна дейността си първата в България професионална организация, обединяваща експертите в обществени поръчки. Едно дълго очаквано събитие в областта на публичния мениджмънт най-сетне видя бял свят. Сдружението се появява точно  преди предстоящите нови, поредни промени в Законa за обществени … Прочети всичко

НОВО НАЧАЛО: Позиция на Националното сдружение на експертите по обществени поръчки относно необходимостта от конкретни изменения в нормативната уредба при въвеждане на новите европейски директиви

new-beginnings

Като организация, която си поставя амбициозната задача да представлява позицията на професионалната общност на експертите в областта на обществените поръчки в България, НСЕОП е в … Прочети всичко

Позиция на НСЕОП относно случаи на налагане на финансови корекции за съкращаване на процедурни срокове при публикуване на предварителни обявления, електронно публикуване на обявления и предоставяне на електронен достъп до документациите за обществени поръчки

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 По време на провелата се на 2 септември 2014 г. В Министерски съвет на Република България кръгла маса на тема „Финансови рискове при управление на евросредствата – първите 7” за пореден път в общественото пространство бе анонсиран фактът, ще основен източник на риск при … Прочети всичко

Позиция на НСЕОП относно третирането на възлагателни действия по глава осма „а“ от ЗОП, стартирали преди промените от 2014 г.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На 01 юли 2014 г. влязоха в сила част от изменения на ЗОП. В тази връзка възникнаха въпроси и казуси по прилагане на новата нормативна уредба.

На 15 юли 2014 г. бяхме уведомени от наши членове, че на ел. страницата на Агенцията … Прочети всичко

Позиция на НСЕОП относно възнагражденията на членовете на оценителни комисии

ПОЗИЦИЯ НА НАЦИОНАЛНОТО СДРУЖЕНИЕ НА ЕКСПЕРТИТЕ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ПО ОТНОШЕНИЕ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕТО НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ТРЪЖНИ КОМИСИИ

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 Преди повече от година посрещнахме с радост изменението на разпоредбата на  чл. 34, ал. 7 от ЗОП (сила от 30.10.2012 г.), съгласно която за участие в работата … Прочети всичко