Позиция на НСЕОП относно случаи на налагане на финансови корекции за съкращаване на процедурни срокове при публикуване на предварителни обявления, електронно публикуване на обявления и предоставяне на електронен достъп до документациите за обществени поръчки

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 По време на провелата се на 2 септември 2014 г. В Министерски съвет на Република България кръгла маса на тема „Финансови рискове при управление на евросредствата – първите 7” за пореден път в общественото пространство бе анонсиран фактът, ще основен източник на риск при … Прочети всичко

Позиция на НСЕОП относно третирането на възлагателни действия по глава осма „а“ от ЗОП, стартирали преди промените от 2014 г.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На 01 юли 2014 г. влязоха в сила част от изменения на ЗОП. В тази връзка възникнаха въпроси и казуси по прилагане на новата нормативна уредба.

На 15 юли 2014 г. бяхме уведомени от наши членове, че на ел. страницата на Агенцията … Прочети всичко

Позиция на НСЕОП относно възнагражденията на членовете на оценителни комисии

ПОЗИЦИЯ НА НАЦИОНАЛНОТО СДРУЖЕНИЕ НА ЕКСПЕРТИТЕ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ПО ОТНОШЕНИЕ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕТО НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ТРЪЖНИ КОМИСИИ

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 Преди повече от година посрещнахме с радост изменението на разпоредбата на  чл. 34, ал. 7 от ЗОП (сила от 30.10.2012 г.), съгласно която за участие в работата … Прочети всичко