НСЕОП излезе със становище по проекта на ППЗОП

PublicSpeaking

В законоустановения срок съгласно Закона за нормативните актове, Националното сдружение на експертите по обществени поръчки излезе с официално становище по проекта на Правилник за прилагане на Закона за обществените поръчки. Припоняме, че предложените текстове за … Прочети всичко

Главният секретар на НСЕОП: Най-сериозните проблеми и корупционни рискове в ЗОП са при контрола на изпълнението

business-strategy

Възложителите на обществени поръчки са част от нашето общество и често на самите тях е трудно да спазват множеството правила и изисквания към възлагателния процес в ЗОП. Честите промени в закона правят качественото и ефективно … Прочети всичко

Настоятелна намеса на НСЕОП с принос за спиране на корекциите за неприложен чл. 16г от ЗОП

ThumbsUp

С чувство на удовлетвореност от Националното сдружение на експертите по обществени оповестиха, че вече са налице положителни резултатите от инициативата, която от сдружението подеха срещу налагането на финансови корекции за неприлагане правилата на чл. 16г … Прочети всичко

Предложението на НСЕОП за отмяна на корекции при неприлагане на чл. 16г от ЗОП предизвика вълна на одобрение сред общините

together-hands

Категорична подкрепа за НСЕОП

Категорична подкрепа за предложението на Националното сдружение на експертите по обществени поръчки за отмяна на финансовите корекции за неприлагане на чл. 16г от ЗОП бе изразена от голяма част от … Прочети всичко

От НСЕОП с отворено писмо до общините и ключови институции, експертите призовават за подкрепа на предложението да отпаднат корекциите за неспазване на чл. 16г от ЗОП

delete-button

 

Националното сдружение на експертите по обществени поръчки (НСЕОП) излезе с отворено писмо до заместник министър-председателя по икономическата политика и европейските фондове г-н Томислав Дончев,  заместник министър-председателя по демографската и социалната политика и министър на труда и … Прочети всичко

Официална позиция на НСЕОП относно промените в правилата за преференциално възлагане на предприятия и кооперации на хора с увреждания

wheelchair worker

 

Във връзка с предложенията за промяна в нормативната уредба по обществени поръчки в частта относно преференциалното възлагане на предприятия и кооперации на хората с увреждания, в частност чл. 16г от ЗОП, залегнали в проектозакона за … Прочети всичко

Разнородната практика на отговорните институции е сред главните пречки при управлението на европроекти

На среща в Парламента Йордан Халаджов, зам.-председател на НСЕОП, изрази мнение за проблемите, които срещат общините при усвояване на средствата от фондовете на ЕС

Haladzhov

По време на заседанието на парламентарната подкомисията по усвояване на средствата от Европейския … Прочети всичко

Експерти настояват за електронни поръчки и повече граждански контрол при търговете

NSEOP-The Event

Националното сдружение на експертите по обществени поръчки оповести официалната си позиция по проекта на нов ЗОП

Националното сдружение на експертите по обществени поръчки (НСЕОП) оповести официалната си позиция по проекта на нов ЗОП. Професионалната … Прочети всичко

НСЕОП с официално становище по проекта на нов ЗОП

Създаване на Национален съвет по методология и контрол с широко обществено участие, ускорено въвеждане на електронни търгове, централизирано  сертифициране на експертите в сектора и защита за звената за поръчки сред предложенията на сдружението

business-tips

Националното сдружение … Прочети всичко

Ще спре ли злоупотребите при обществените поръчки новият закон, който се обсъжда

Главеният секретар на Националното сдружение на експертите по обществени поръчки Ивайло Стоянов коментира в „Преди всички“ предложения нов закон за обществени поръчки.

„Считаме, че има добри моменти в разписаните текстове на закона. Част от гаранциите, че няма да има злоупотреби, е максималното изчистване на бумащината, производителите … Прочети всичко