Единен европейски документ ще улесни възлагането на обществени поръчки

european union

Нов закон за обществените поръчки ще се бори с корупцията и сивите практики при процедурите. Промените ще въведат и две нови европейски … Прочети всичко

Знакова експертна среща постави началото на публичното обсъждане на проекта на нов ЗОП

Символично начало на общественото обсъждане на проекта на нов Закон за обществените поръчки бе поставено на проведената Национална среща на експертите по обществени поръчки в София. Събитието, което се състоя на 17 април в столични хотел „Света София“, бе организирано от Националното сдружение на експертите по обществени поръчки. … Прочети всичко

Аглика Цветанова от представителството на ЕК ще вземе участие в Националната среща на експертите по обществени поръчки

bulgaria-europe-flag

Вече бе потвърдено, че Аглика Събева-Цветанова, която е съветник „Икономическо управление и европейски семестър“ в представителството на Европейската комисия в България ще вземе … Прочети всичко

Ново начало: Позиция на Националното сдружение на експертите по обществени поръчки относно необходимостта от конкретни изменения в нормативната уредба при въвеждане на новите европейски директиви

Като организация, която си поставя амбициозната задача да представлява позицията на професионалната общност на експертите в областта на обществените поръчки в България, НСЕОП е в постоянен контакт със специалистите от практиката и следи предизвикателствата, които поставят пред тяхната работа действащите правила в тази безспорно важна област от обществените … Прочети всичко