Излезе новият брой на вестник „Възложителъ“, интервю на председателя на ДАЕУ сред водещите акценти

RosenZheliazkov1

Националното сдружение на експертите по обществени поръчки (НСЕОП) оповести, че в разпространение вече е новият брой на печатното издание на организацията – вестник „Възложителъ“.

За водещ материал на медията на специалистите по ЗОП е избрана статия на главния секретар на сдружението – г-н Ивайло Стоянов. Тя е част от излязлата преди броени дни нова книга на водещия консултант, която разглежда ключови решения на КЗК и ВАС по действащия Закон за обществените поръчки.

Друг водещ акцент на вестник „Възложитлъ“ е интервюто на председателя на Държавна агенция „Електронно управление“ г-н Росен Железков. В него опитният администратор отговаря на горещи въпроси относно електронните поръчки и мястото им в процеса на дигитализация на българската администрация. Коментират се и новите задължения на възложителите при провеждане на поръчки за ИКТ и електронни системи.

Полезни анонси и информационни матариали допълват новия брой на изданието на НСЕОП, което се разпространява безплатно. Желаещите да разгледат броя могат да го направят като го достъпят в електронен формат тук или като заявят книжния вариант с обаждане или мейл до координаторите на сдружението.

НСЕОП

НСЕОП

Националното сдружение на експертите по обществени поръчки е сдружение с нестопанска цел, регистрирано по Закона за юридическите лица с нестопанска цел.
Bookmark the permalink.