Експерти настояват за електронни поръчки и повече граждански контрол при търговете

NSEOP-The Event

Националното сдружение на експертите по обществени поръчки оповести официалната си позиция по проекта на нов ЗОП

Националното сдружение на експертите по обществени поръчки (НСЕОП) оповести официалната си позиция по проекта на нов ЗОП. Професионалната организация предлага засилен граждански контрол над обществените поръчки, кодифициране на правната уредба и ускорено въвеждане на електронни търгове.

Обществен контрол над обществените поръчки

Основно предложение на гилдията е създаването на постоянно действащ Национален съвет по методология и контрол на обществените поръчки. Според Сдружението в състава на този орган трябва да бъдат включени задължително и представители на различни неправителствени организации, за да се гарантира по-голяма прозрачност. „Функционирането на такъв обществен съвет, формиран по браншови и професионален признак, не само ще ограничи значително възможностите за злоупотреба, но и ще допринесе за повече експертиза при изготвяне на методологията по прилагане на закона”, коментира г-жа Анелия Георгиева, председател на НСЕОП.

Всички основни правила да бъдат в закона

Понастоящем в проекта на нов ЗОП се съдържат множество препратки към неоповестен към момента правилник за прилагане на закона, които засягат ключови аспекти от процеса по възлагане. От Сдружението предлагат първичната уредба в областта на поръчките да се съдържа изцяло в закона. Експертите вярват, че по този начин ще се спре недобрата практика законът да се „доразписва”, което под претекст за законотворческа гъвкавост всъщност постига предимно повишаване на правната несигурност.

Въвеждане на електронните поръчки

Сред ключовите инициативи на НСЕОП е и идеята за по-ранно въвеждане на задължителни електронни поръчки. От сдружението предлагат дигитализацията да се осъществява при поетапност на обхванатите аспекти от процеса по възлагане – най-напред за сключването на договор и подаването на заявки, след това за подаването на заявления за участие и оферти и т.н. Според експертите това е единствената реална гаранция за честна игра при постигане на максимален баланс между държавен, обществен и бизнес интереси.

За НСЕОП

НСЕОП е професионално сдружение на експертите в областта на обществените поръчки от страната, създадено в началото на 2014 година с цел да формира експертни мнения и позиции, с които да подпомага професионално политиките по разходване на публичните средства и целия процес на възлагане и контрол на обществени поръчки по най-добрите европейски практики. В него членуват експерти по ЗОП от държавната и общинска администрации, публичноправни организации и реалния сектор.

За допълнителна информация: +359888559993 Ивайло Стоянов, главен секретар на НСЕОП

НСЕОП

НСЕОП

Националното сдружение на експертите по обществени поръчки е сдружение с нестопанска цел, регистрирано по Закона за юридическите лица с нестопанска цел.
Bookmark the permalink.