Без жалби по поръчката за еврообученията на администрацията, главният секретар на НСЕОП с важен принос

stoyanov

Без постъпили жалби приключи процедурата на Института по публична администрация за обучения на европейска тематика на служители от българската държавна администрация. Това стана ясно след изтичане на срока, в който можеше да се протестира финалното решение за определяне на изпълнител.

Откритата процедурата е с предмет „Обучения за подобряване капацитета на българската администрация за участие в процеса на вземане на решение в ЕС и изпълнение на ангажиментите на България“ и бе стартирана на 3 август. За победител в съревнованието между трите подадени оферти бе определен консорциум от Европейския институт по публична администрация (ЕИПА) и френската Национална школа по администрация (ЕНА).

В състава на оценителната комисия бе включен и главният секретар на НСЕОП, г-н Ивайло Стоянов. Участието на г-н Стоянов също допринесе за реализирането на възлагателните действия при висок стандарт за качество и безпроблемното финализиране на процедурата.

Договорът, който трябва да бъде изпълнен до 31 октомври 2017 г., ще включва провеждане на обучения по теми като практиката на Триалога след Договора от Лисабон, стратегии и тактики за лобиране, документация в ЕС и други.

НСЕОП

НСЕОП

Националното сдружение на експертите по обществени поръчки е сдружение с нестопанска цел, регистрирано по Закона за юридическите лица с нестопанска цел.
Bookmark the permalink.